Банкеръ Daily

Финансов дневник

Райфайзен Асет Мениджмънт предлага нов договорен фонд в лева

Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД (РАМ) започва предлагането на нов местен договорен фонд – Райфайзен (България) Активна Защита в лева. Фондът представлява захранваща схема, която инвестира постоянно минимум 85% от активите си във фонд Райфайзен Евро Клик, управляван от лидера на австрийския фондов пазар Райфайзен Кепитъл Мениджмънт, Виена. Останалите до 15% се инвестират в парични средства. Валутата на фонда е лева, а минималната сума на инвестицията е 30 лв. Райфайзен Асет Мениджмънт предлага същия фонд в евро, като активите му под управление в България са близо 30 млн. евро.

„Клиентите ни търсят алтернативи за спестяване поради рекордно ниските лихви на депозитите, което насочва вниманието им към различни инструменти за управление на семейния бюджет като фондовете и застраховките - само през последната година клиентите на дружеството ни са се увеличили с близо 80%“, коментира Мадлен Минева, изпълнителен директор на Райфайзен Асет Мениджмънт. „За да отговорим на нарасналите нужди на клиентите ни им предлагаме  още един фонд в лева, който да е алтернатива за спестяване и инвестиции“, допълни тя.

Двата фонда – Райфайзен Активна Защита в лева и евро са уникални за българския пазар, тъй като предлагат модел, който цели да защити 90% от най-високата достигната историческа стойност на дял от Райфайзен Евро Клик. Фондът е предназначен за инвеститори с нисък рисков апетит и с по-дълъг инвестиционен хоризонт, които в същото време биха желали да получат приемлива възвращаемост. Със своя глобален подход и специален фокус върху риска и запазването на вложението, фондът предлага усъвършенствано решение на дилемата, пред която са поставени инвеститорите в днешната глобална среда на ниски лихви.

Райфайзен Евро Клик, чиято захранваща схема е новият фонд на Райфайзен Асет Мениджмънт, инвестира в активи в целия свят –  както в такива с по-нисък риск като депозити, инструменти на паричния пазар, облигации, фондове, така и в активи с по-висок риск - облигации, облигационни фондове, акции или фондове, инвестиращи в акции.

Клиентите на Райфайзен Активна Защита в лева не дължат такса за записване на дял от фонда, както и за обратно изкупуване при срок на вложение над една година. При инвестиция под една година таксата за обратно изкупуване е 0.30%. Клиентите могат да се възползват и от безплатна банкова сметка, с която да обслужват операциите си във фонда. В онлайн банкирането на Райфайзенбанк също така могат както да следят движението на инвестицията си, и да извършват операции като покупка и продажба на дялове от фонда, във всеки момент, когато са им необходими средства.

Дялове от новия фонд могат да бъдат купени в офисите на Райфайзенбанк в цялата страна, както и  директно чрез Райфайзен Онлайн за клиентите на Райфайзен Асет Мениджмънт.

Facebook logo
Бъдете с нас и във