Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Просрочените кредити на граждани - 2.3 млрд. лева

Когато говорим за проблема свръхзадлъжнялост на населението, винаги е добре да сме наясно колко голям е той. В статистиката няма системни данни, които да дават ясен отговор на този въпрос. Никъде не се изчислява колко е средната задлъжнялост на човек от населението и каква е способността на средностатистическия гражданин да обслужва своите дългове на базата на средния размер на богатството на отделния човек.

Няма статистика и за броя на просрочените задължения на физическите лица и за средния размер на тези задължения. Но ето някои официални данни по този въпрос, до които успяхме да се доберем. От сайта на БНБ става ясно, че към средата на 2017-а общият размер на просрочените кредити на граждани е около 2.3 млрд. лева. От тях 1.29 млрд. лв. са просрочия по жилищни заеми и близо 1.01 млрд. лв. - по потребителски кредити. Неприятното е, че от тази сума около 1.37 млрд. лв. (близо 60%), са просрочени повече от 180 дни. Или казано по друг начин - ползвателите на тези кредити имат огромни и трайни проблеми за погасяването им. В интерес на истината - в сравнение със средата на 2016-а просрочените задължения на населението към банки намалява с около 300 млн. лева. Това обаче може да се обясни с големите продажби на значителни пакети от просрочени вземания от населението, които направиха някои български банки през последната една година.

Към тази обща задлъжнялост трябва да прибавим просрочените задължения на населението към дружествата за бързи кредити. По неофициална информация те надхвърлят 600 млн. лева. Отделна е сумата на необслужваните задължения към компаниите - доставчици на ток, вода, интернет услуги и към мобилните оператори. За тях също няма официални данни, но се твърди, че става дума за суми над 1.5 млрд. лева.

Има и значителни по размер финансови ангажименти на населението по държавни и местни данъци и такси, които също не се плащат. А въобще не пресмятаме и просрочията по стокови кредити и по договори за лизинг, когато хората са взели телевизор, мебели, хладилник, автомобил и подобни предмети на изплащане.

Ако въз основа цялата тази оскъдна информация направим рекупитулация, ще се види, че сумата на просрочените дългове на физическите лица у нас се доближава до 5 млрд. лева.

Разбира се, отсреща стои сумата на спестяванията на населението, която е в пъти по-голяма - те са 47.7 млрд. лева. Само че богатството и просрочените задължения са несъразмерно разпределени между отделните хора. Тези, които имат големи спестявания, нямат и просрочени дългове. Просрочените дългове в преобладаващата си част са на гърба на онези, които или имат в банката не повече от 1000-2000 лв., или въобще не разполагат със заделени бели пари за черни дни.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във