Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ ЗАТРУДНЯВАТ КРЕДИТОРИТЕ

Част от предложените промени в Закона за особените залози не са в интерес на кредиторите, смятат от Асоциацията на търговските банки. Измененията бяха приети от правителството преди месец. Банкерите са изпратили мотивите за твърдението си до председателите на правната и на икономическата комисия в парламента - Анелия Мингова и Валери Димитров. Според тях най-голямо безпокойство предизвиква една от промените в Закона за особените залози, която урежда продажбата на отделни части от заложено имущество. Предвидено е тя да се извършва по два различни метода. Недвижимите имоти, въздухоплавателните средства и корабите например ще трябва да се продават по ред, определен в Гражданскопроцесуалния кодекс, а движимите вещи ще се продават извънсъдебно.Двата различни режима, по които ще се работи, ще направят много по-тромава процедурата по осребряване на имуществото на длъжника. Това ще постави кредитора в по-неблагоприятно положение, коментира Ирина Марцева, главен секретар в Асоциацията на търговските банки.Така например, ако се продава само един цех от заложено предприятие, то машините в него ще се осребрят от кредитора, а сградата и земята под нея ще се продава от съдия-изпълнител. За целта ще трябва да се проведат два отделни търга и ще бъде много трудно те да се спечелят от един инвеститор. Това ще отблъсне потенциалните участници в надпреварата, които желаят да закупят целия цех.Промените в Закона за особените залози ще разширят и кръга на имуществото, което може да бъде предмет на особен залог. Освен върху машини, вземания на длъжника спрямо трети лица и безналични ценни книжа той ще се учредява и върху правата по патенти за научни изобретения, регистрирани марки и промишлен дизайн, както и сертификати за сортове растения и породи животни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във