Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ПРОКУРАТУРАТА ПОЛУЧИ ОТСРОЧКА ПО ДЕЛОТО СРЕЩУ БОРИС МИТЕВ

На 16 юни 2003-а прокуратурата ще трябва да представи пред Софийския районен съд достатъчно убедителни аргументи, с които да подкрепи искането си за нова - трета поред, съдебно-счетоводна експертиза по наказателното дело за скритата приватизация на БИОХИМ. Обвиняеми по него са бившият председател на съвета на директорите на банката и неин изпълнителен директор Борис Митев, заместникът му Живко Вълчев, както и бившият икономист в дирекция Кредитни отношения с чужбина Илиян Шаматанов. На тримата е потърсена отговорност по чл. 282 от Наказателния кодекс за това, че през 1993 г. са се опитали да предадат банката в ръцете на фирми, контролирани от Дилян Дорон и на свързани с него лица. Съдебното дело по този случай се точи повече от три години, като по него вече са проведени шестнайсет заседания. Последното бе на 21 април 2003 г. и точно на него държавното обвинение поиска да се проведе нова съдебно-счетоводна експертиза. Констатациите на предишните две експертизи са, че опитът за скрита приватизация на банката не й е нанесъл финансови щети. Тези констатации напълно противоречат на обвиненията на прокуратурата, според които с действията си през 1993 г. Митев и Шаматанов са ощетили БИОХИМ с 384.761 млн. стари лв., а Вълчев със 711.871 млн. неденоминирани лева. Софийският районен съд обяви, че ще приеме искането на прокуратурата само ако то бъде добре мотивирано и й даде достатъчно време - близо два месеца (до 16 юни), за подготовка.Според обвинението операцията за приватизирането на БИОХИМ под масата започва на 23 март 1993 г., когато съветът на директорите на банката решава да увеличи уставния й капитал от 80 млн. на 600 млн. лева. Попълването му е трябвало да стане чрез пускане на временни удостоверения, които да се предложат на всички тогавашни акционери на банката (мажоритарен дял в капитала й притежаваше БКК). В съответствие с Търговския закон всеки от тях е можел да закупи пропорционална част на дяловото си участие част от увеличението на капитала на банката. Едва след това, в случай че останат незаписани акции, те е трябвало да бъдат предложени на нови инвеститори.Със заповед N66 от 3 юни 1993 г., издадена от Митев и Шаматанов, са отпечатани временните удостоверения за попълването на капитала до 600 млн. лева. Според прокуратурата само с тези си действия подсъдимите са извършили две закононарушения. Обвинителите твърдят, че не е имало необходимост капиталът на банката да се увеличава и заповедта на Митев и Шаматанов е издадена, за да се даде възможност на Дилян Дорон да купи временните удостоверения и да стане мажоритарен собственик на БИОХИМ. Прокуратурата смята също, че издаването на удостоверенията е в нарушение на разпоредба на БНБ, с която е дадено съгласие основният капитал на БИОХИМ да се увеличи само до 160 млн. лева.Подсъдимият Борис Митев категорично отхвърля претенциите на обвинението. Според него решението от 3 юни 1993-а за увеличение на капитала до 600 млн. лв. е взето, за да може БИОХИМ да изпълни изискванията на БНБ за минимална капиталова адекватност от 8 процента. Те са записани в публикуваната на 18 март 1993 г. в Държавен вестник Наредба N8 на БНБ. В нея изрично се казва, че до 31 май 1993-а банките, които извършват сделки в страната и в чужбина (като БИОХИМ), трябва да имат минимален собствен капитал от 500 млн. лв., а капиталовата им база да е не по-малко от 8 процента. Този показател се изчислява, като собственият капитал на банката се раздели на общия размер на рисковите й активи (депозити, кредити, акционерни участия, недвижима собственост).На последното съдебно заседание (от 21 април) Митев предаде на районните магистрати и решението на Върховния касационен съд от 12 март 1998 година. То отхвърля иска на Дилян Дорон (и на свързаните с него 12 фирми) БИОХИМ да им плати 95 млн. лв. лихви по сумите, които те са оставили по разплащателните си сметки в банката, с цел да закупят нейни временни удостоверения. Митев твърди, че в мотивите към решението на ВКС има аргументи, които доказват несъстоятелността на обвиненията срещу него за скрита приватизация на БИОХИМ. И смята, че ще убеди съда в своята правота.

Facebook logo
Бъдете с нас и във