Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ПРОДАВАЧЪТ НА ДЪРЖАВНИТЕ БАНКИ ЧАКА КОНТРАПРЕДЛОЖЕНИЯ

БКК ВЛИЗА В ЛИКВИДАЦИЯ НАЕСЕНДо края на май 2004 г. Банковата консолидационна компания (БКК) ще се освободи от задълженията си към италианската УниКредито, австрийската Банк Аустрия и унгарската ОТР, заяви за в.БАНКЕРЪ изпълнителният директор на БКК Нели Кордовска. Това са банките, на които БКК продаде съответно БУЛБАНК, БИОХИМ и Банка ДСК. При сключването на приватизационните договори тримата чуждестранни купувачи си извоюваха правото да получат от БКК значително обезщетение, ако пет години по-късно в придобитите от тях банки бъдат открити нередности, за които те не са били уведомени при сключването на сделките.Ще припомним, че в договора с УниКредито за продажбата на БУЛБАНК (от ноември 2000 г.) БКК гарантира, че ще обезщети италианската банка, ако до края на 2005 г. в БУЛБАНК бъдат открити стари данъчни задължения. Същия ангажимент, но със срок на действие до края на 2007-а, БКК пое и към Банк Аустрия. Съществената подробност по това споразумение, е че ще бъдат покрити само евентуалните щети, които не надхвърлят 25% от цената, платена от австрийците за БИОХИМ. А тя бе 82.5 млн. евро. През октомври 2003-а БКК подписа споразумение и с унгарската ОТР (О Ти Пи). Според него БКК е готова да поеме загубите на купувача при разкриването на стари и неплатени от българската спестовна институция данъчни задължения до 2008 година. Условието е те да не надхвърлят 25% (77.775 млн. евро) от цената за покупката на Банка ДСК ( 311.1 млн. евро).В края на 2003 г. съветът на директорите на БКК взе решение ангажиментите към споменатите дотук трима купувачи да бъдат поети от държавата в лицето на Министерството на финансите. Това бе необходимо, за да започне процедурата по ликвидацията на БКК, тъй като крайният срок за съществуването й изтича през август 2004 г. (за 12-годишната й история той бе удължаван осем пъти).През февруари 2004-а Кордовска изпрати до УниКредито, Банк Аустрия и ОТР писма с проектодоговорите, с които ангажиментите към тях се прехвърлят на държавата. Очакванията бяха, че до края на април банките ще направят корекции в предложените им документи и ще ги върнат на консолидационната компания. Но отговорите им все още не са дошли в БКК.Очаквам да получа писмата от УниКредито, Банк Аустрия и ОТР до две-три седмици. Забавянето не ме учудва, тъй като юристите на трите банки ще се опитат да защитят интереса им възможно най-добре. След като в БКК пристигнат официалните отговори, ще проведем преговори по направените от тях корекции с представителите на УниКредито, Банк Аустрия и ОТР. Смятам, че до края на май ще подпишем тристранните споразумения между БКК, държавата и всяка от трите чуждестранни банки, каза за в.БАНКЕРЪ Нели Кордовска.От сключването на тези споразумения зависи кога ще се проведе общото събрание на БКК. На него ще бъдат взети две важни решения. Първото - за разпределяне на дивидент между акционерите й. Второто - за депозиране на искане до Софийския градски съд за откриване на процедура по ликвидация на консолидационната компания.Според Кордовска от края на 2000 г. БКК заделя част от приходите си за провизии, с които да покрие евентуални претенции от страна на купувачите на БУЛБАНК. Причината е, че едно от условията в гаранционния договор с УниКредито е всяка година консолидационната компания да поддържа определен размер на собствения си капитал и на депозитите си в банки. По същата причина се заделят средства и за покриването на гаранциите, дадени в края на 2002 г. на Банк Аустрия и на ОТР в края на октомври 2003 година. Именно тези изисквания на гаранционните споразумения с трите чуждестранни банки не позволяваха на сегашния директорския борд на БКК, който се председателства от Милен Велчев, и на предишния съвет на директорите, чийто председател до септември 2001-а бе Муравей Радев, да включват в печалбата на консолидационната компания всички приходи от продажбата на трите банки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във