Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ПРОДАВАЧЪТ НА БАНКИТЕ СИ ОТИВА

Банковата консолидационна компания (БКК), придобила известност през последните седем години у нас като продавача на банки, ще напусне правния мир след продажбата на Банка ДСК. Тя обаче не може да изчезне като дим, тъй като има ангажименти към италианската УниКредито - купувач на БУЛБАНК, към Банк Аустрия, която през ноември 2002 г. придоби БИОХИМ, а сега ще се наложи да поеме определени финансови отговорности и към бъдещия собственик на Банка ДСК. Преди БКК да спусне кепенците, тези ангажименти трябва да бъдат прехвърлени на държавата - по-точно на Министерството на финансите, което притежава 99.5% от капитала на компанията. БКК е сключила гаранционни споразумения с купувачите на БУЛБАНК и БИОХИМ, в които се е нагърбила да им върне определена сума от цената, която са платили, ако претърпят загуби, свързани с промените в данъчното законодателство. И този ангажимент се равнява на 25% от продажната цена. Подобно споразумение ще бъде сключено и с унгарската банка ОТР (ОТП) - кандидат-купувач на Банка ДСК, но срещу 15% от цената. В полза на ОТР БКК ще открие и специална (ескроу) сметка в размер на 10% от цената.Срокът на всички тези гаранции към чуждестранните купувачи на бившите държавни банки ще започне да се изчерпва от средата на 2005 година. И за да бъде ликвидирана по-рано консолидационната компания (поради изчерпване на предмета й на дейност), тя ще трябва да прехвърли на Министерството на финансите поетите ангажименти към купувачите на БУЛБАНК, БИОХИМ и Банка ДСК. По думите на Нели Кордовска до септември 2003-а правителството ще се опита да прокара в парламента закон за ратификация на държавните гаранции, които ще получат купувачите на БУЛБАНК, БИОХИМ и Банка ДСК - УниКредито Италиано, Банк Аустрия и евентуално унгарската банка OTP. А Министерството на финансите ще трябва да поеме гаранциите не само защото управлява парите на държавата, а и защото като собственик на 99.5% от капитала на БКК при ликвидацията й ще получи 99.5% от активите на компанията. Техният размер е направо впечатляващ. След продажбата на Банка ДСК по сметките на консолидационната компания ще има около 700 млн. евро - преди плащане на данъци. Финансисти твърдят, че управляващите от НДСВ обмислят варианта да гласуват специален закон за ликвидацията на БКК, който да урежда всички подробности по тази процедура. Но познавачи на търговското право смятат, че не е необходимо да се приема подобен нормативен акт, тъй като БКК е дружество, регистрирано по Търговския закон, и ликвидацията му трябва да се извърши съобразно неговите изисквания.

Facebook logo
Бъдете с нас и във