Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Продажбата на ТБ "Виктория" набира скорост

Синдиците на Корпоративна търговска банка обявиха, че трима от четиримата кандидати, които проявиха интерес към покупката на активите на ТБ "Виктория", са подали в срок индикативни оферти за придобиването на 100% от капитала на кредитната институция. Сделката ще включва и изплащане на депозита към нейния сегашен собственик - Корпоративна банка. Оферти са подали „Българо-американска кредитна банка” АД, „Инвестбанк” АД и „Вабо Интернал” АД. От надпреварата отпада четвъртият кандидат инвеститор - консорциумът от трите австрийски фирми Kerbler Holding GmbH, Imfarr Beteiligungs GmbH и Green Finance GmbH.

"Предстои анализ и оценка на индикативните оферти. На допуснатите в следващия етап на процедурата кандидати ще бъде предоставена възможност да извършат обстойно проучване (дю дилиджънс) на ТБ „Виктория” ЕАД и на база на него те да представят своите обвързващи оферти за покупка на 100% от капитала на ТБ „Виктория” ЕАД и цялостната експозиция на едноличния собственик на капитала към банката", пише в съобщението на синдиците на КТБ. Тук трябва да поясним, че под понятието експозиция се има предвид депозитът - малко над 85 млн. лв., който държи КТБ в "ТБ Виктория". Той е със срок на погасяване до 2019-а. От свои източници в. "БАНКЕРЪ" научи, че тримата кандидат-купувачи, които са подали индикативни оферти, са направили различни предложения  за плащането на въпросния депозит. Те варират от незабавно връщане на цялата сума до плащането й на части във времето, но в рамките на срока, за който е договорен депозитът.

Що се отнася до цената, която тримата кандидати предлагат за покупката на капитала, във финансовите среди се коментира, че при нито един от инвеститорите тя не надхвърля 18% от собствения капитал на кредитната институция. Конкретните суми разбира се се пазят в строга тайна. Но трябва да се има предвид, че инвеститорите са готови да платят за собствения капитал на банката, който е около 34.7 млн. лв. , а не за регистрирания - той е близо 122.1 млн. лева.

Тази значителна разлика между двата капиталови показателя е предизвикана от немалките загуби, които ТБ "Виктория" отчита вече пета поредна година. Подобни загуби "изяждат" капитала й, но въпреки това при силно намаления собствен капитал, заради малкия размер на рисковите си активи, ТБ "Виктория" поддържа много висока капиталова адекватност - 31.9% при изискван минимум от 13.5 процента. Всъщност двама от инвеститорите  - БАКБ и Инвестбанк, искат да придобият ТБ "Виктория" най-вече за да си купят капитал. Ако да кажем една от тези банки спечели наддаването, като плати на КТБ за 100% от акциите на ТБ "Виктория" 6 млн. лв., срещу тази сума ще придобие капитал за 34.7 млн. лева. И като погълне ТБ "Виктория", ще увеличи собствения си капитал с 28.7 млн. лв., което ще й даде възможност да поема нови рискови активи. Казано по друг начин - да увеличи обема на кредитния си портфейл с около 200 млн. лева. А това въобще не е малко за банки като БАКБ и Инвестбанк, чиито кредитни портфейли варират между 810 млн. и 830 млн. лева.

За третия кандидат-купувач - контролираната от Васил Божков фирма "Вабо Интернал", мотивът за участие в процедурата явно е съвсем друг. Интересът на този инвеститор е свързан по-скоро с банковия лиценз, който би получил, ако успее да закупи ТБ "Виктория". Тук сложният въпрос е дали БНБ ще се съгласи да пусне нов играч на българския банков пазар. Защото именно БНБ е институцията, която окончателно одобрява кой може да купи една банка. Не е тайна, че политиката, която от години следва БНБ, е в посока към консолидация на банковия сектор, което означава намаляване на броя на участниците в него. На този фон кандидатурата на "Вабо Интернал"  е доста голямо предизвикателство. Още повече че не е достатъчно фирмата да покаже, че има нужните пари да купи ТБ "Виктория" и да плати депозита на КТБ в нея. Тя трябва да покаже още и че има достатъчно финансови средства, за да осигури стабилното развитие на придобитата банка - това в днешните времена въобще не е шега работа.

Така или иначе, развитието на сегашната процедура показва, че до декември ще стане ясно чия собственост ще бъде ТБ "Виктория". Ако и този търг се провали както предния и не бъде избран купувач, ТБ "Виктория" най-вероятно ще поеме по пътя на доброволната ликвидация. В такъв случай КТБ пак ще си събере вземанията от ТБ "Виктория", но това ще отнеме още поне половин година.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във