Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ПРОДАДОХА БИОХИМ ПО СХЕМАТА БУЛБАНК

Цената на 99.59% от капитала банка БИОХИМ достигна 82.5 млн. евро при третия опит за приватизацията й. За подобна сума бяха продадени ОББ, Пощенска банка и ЕКСПРЕСБАНК, но взети заедно. В петък (26 юли) министърът на финансите Милен Велчев, който е и председател на съвета на директорите на Банковата консолидационна компания и Герхард Ранда, председател на УС на Банк Аустрия Кредитанщалт груп, подписаха договора за приватизация на предпоследната държавна банка. Постигнатата цена от 82.5 млн. евро (161.356 млн. лева) е по-висока от предложената от Банк Аустрия в първоначалната й оферта. Тогава австрийската банка, която се сля с Хипоферайнсбанк през 2000 г., предложи 107 млн. лв., изпреварвайки останалите кандидати. В първия кръг на наддаването БКК поиска кандидатите да оферират отделна цена за пакета от лоши кредити на българската банка, които се водят с нулева стойност в баланса й. Това е важна особеност на сделката, тъй като се допускаше да се сключи отделен договор за продажба на тези вземания на банката. В крайна сметка окончателната цена за БИОХИМ, дадена от австрийците, включва и лошите кредити на банката. Това до голяма степен обяснява защо тя е доста по-висока. Общият размер на просрочените кредити, които банката е отписала, надхвърля 415 млн. лева. Но оценката им е за около 11.6 млн. лева.Минималната цена, която БКК поиска за БИОХИМ, беше 95 млн. лв. - с 40% по-висока от нетната стойност на активите на банката към 31 декември 2001 г. (67.835 млн. лева). Постигнатата крайна цена осигурява 138% премия над чистата стойност на активите (а по Международните счетоводни стандарти - малко над 100%). Това е най-високият показател, достиган в банковата приватизация, което даде основание на финансовия министър Милен Велчев да обяви продажбата на БИОХИМ за най-добрата сделка досега. За сравнение при продажбата на БУЛБАНК цената превиши нетните активи само с 60% (точно това беше основният аргумент на бившия директор на банката Чавдар Кънчев, който определи цената й като ниска), а ЕКСПРЕСБАНК беше продадена с 30% премия.Най-напрегнати в случая за БИОХИМ бяха преговорите по гаранциите, поискани от купувача. Както БАНКЕРЪ писа, Банк Аустрия първоначално е поискала гаранционен пакет до 50% от цената по сделката. По тези параметри се преговаряше до последно и в крайна сметка отпаднаха някои от допълнителните гаранции. Според подписания договор, 10% от цената на сделката ще бъдат заделени по ескроу сметка, която ще служи за обезпечаване на евентуални скрити задължения, които купувачът би открил през следващите дванадесет месеца. За други 25% ще бъде подписано двегодишно гаранционно споразумение, подобно на това за БУЛБАНК, подписано през юли 2000 година. При сделката за най-голямата българска банка освен ескроу сметката БКК пое гаранция към купувача в размер на 90 млн. евро, която не бе обявена публично. Тази гаранция стана причина да се удължи животът на банковия холдинг до края на 2003 г., за да може той да покрива евентуални искове на купувача УниКредито. Точно тази гаранция стана повод през пролетта финансовият министър Милен Велчев да отправи сериозни обвинения към предшественика си Муравей Радев. Тогава Велчев твърдеше, че възможността за подобно споразумение е била скрита от останалите кандидати за БУЛБАНК, които са били поставени в неравнопоставено положение. Освен това, според финансовия министър, подписаното от Радев споразумение имало характер на държавна гаранция и е трябвало да се ратифицира от парламента. По повод на сегашната схема обаче Велчев коментира за БАНКЕРЪ, че няма основания да бъде упрекван, тъй като споразумението е публично. Неговият заместник Красимир Катев поясни, че не става дума за държавна гаранция, а за ангажимент на БКК, че ще може да покрие евентуални искове на купувача, като поддържа определено ниво ликвидни активи и минимален капитал. Според него, не е решено дали тази допълнителна гаранция ще доведе до удължаване на срока на съществуване на БКК, който по принцип е обвързан с продажбата на Банка ДСК. Ако все пак банковият холдинг бъде закрит преди изтичането на двегодишния срок на споразумението с австрийската банка, в замяна ще бъде издадена държавна гаранция на купувача, каза Катев.Очаква се акциите на БКК от БИОХИМ да бъдат прехвърлени през септември или октомври. Купувачът няма право да продава тези акции в срок от три години освен на дружества от ХФБ Груп. Представителите на Банк Аустрия коментираха, че ще слеят банката с другата си институция в България - ХФБ България. И уточниха, че засега не предвиждат съществени промени в мениджмънта.

Facebook logo
Бъдете с нас и във