Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ПРИВАТИЗАЦИЯТА НЕ ТРЯБВА ДА ПАЛИ ПОЖАРИ

Въпросът с приватизацията на Банка ДСК е много сложен. По принцип най-доброто решение би било акциите на банките да се търгуват на фондовата борса. Така много лесно може да се направи оценка на продажната им цена.Що се отнася до това дали акции на Банка ДСК трябва да се продават на борсата - мисля, че всяко решение, което подпомага пазара, е добро. Ние сме благоразположени към всички възможни начини за продажбата на банката, стига те да са добре обмислени и да не се налага впоследствие да бъдат потушавани пожари, предизвикани от неразумна приватизация. При всички положения, ако се пристъпи към продажбата на акции на Банка ДСК на борсата и част от тях ще могат да се плащат с компенсаторни инструменти, трябва да има специфично законодателство, което да определя правилата и условията за участие. Уверени сме, че ще бъде намерено най-доброто решение за приватизацията на банката. И ако то предвижда малка част от акциите й да се продаде срещу компенсаторни бонове, това няма да попречи на плановете ни - преди приватизацията, ЕБВР да закупи определен дял от капитала на Банка ДСК.Джон Шомел-Доу, директор на ЕБВР за България

Facebook logo
Бъдете с нас и във