Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ПРИСПАНИ ДУХОВЕ СЕ РАЗШАВАХА В ТРЕЗОРИТЕ

АГРЕСИВНОТО КРЕДИТИРАНЕ ПОРАЖДА НЕИЗБЕЖНИ РИСКОВЕИмат ли основания страховете, че кредитната експанзия на банките заплашва цялата система? Мненията на експертите в бранша са разделени. Безспорен е фактът, че една от първите работи на банките е да отпускат заеми, и то предимно такива, които биха стимулирали развитието на бизнеса. Също така е вярно, че увеличаването на кредитната експанзия води до по-големи рискове. На пръв поглед българската банкова система не е пряко застрашена от подобни явления. В края на март 2003-а кредитните институции в страната отчетоха обща печалба от 121.52 млн. лв. - със 125% повече, отколкото през март 2002 година. Общият размер на банковите активи за една година се е увеличил с 21% - от 11.7 млрд. на 14.2 млрд лв., а собственият капитал на кредитните институции е нараснал с 25% (от 1.7 млрд. до 2.1 млрд. лева.). Рязко са подобрени показателите възвръщаемост на активите (от 0.46 през март 2002 до 0.86% през март 2003-а) и възвръщаемост на акционерния капитал (от 6.41 до 13.5 процента). Общият размер на отпуснатите заеми пък е пораснал с повече от 66% - от 3.67 млрд. до 6.11 млрд. лева. Така кредитите вече са се превърнали в основен източник на приходи за българските банки - те формират над 43% от всичките им активи. В добрата новина обаче доста анализатори провиждат риск за банковия секторЗащото при рязко влошаване на икономическата ситуация в страната, а оттам и на възможността да се обслужват редовно отпуснатите кредити, приходите на банките ще намалеят и финансовото им състояние ще се влоши. А за съжаление от март 2002-а до март 2003-ра делът на редовно обслужваните заеми е започнал да намалява - от 93.5 на 91 процента. Този скромен спад (от 2.5%) засега не изглежда застрашителен, но зад него стоят ни повече, ни по-малко 153 млн. лв. - с толкова се е увеличил размерът на просрочените заеми само за една година. Повишено внимание заслужава още един факт: влошава се качеството на заемите, но не в най-големите банки като БУЛБАНК, Банка ДСК и ОББ, а в кредитните институции с балансови числа от 500 млн. до 1 млрд. лв., които са най-агресивни на пазара. При тях общият обем на редовно обслужваните заеми е намалял от 92.5 до 87.4 процента. А според банковите канони, когато този процент падне под 80, това вече ще е сигнал, че във финансовокредитната система има проблем.Най-голям е рискът именно за банките, които са раздали по-голямата част от парите си като заеми. Някои от тях са блокирали в кредити по над 70% от средствата си. Заемите формират 70.1% от активите например на Райфайзенбанк (България). При БАКБ този процент е 80.9%, а при Търговска банка на Гърция (България) - 82.4 процента. Евентуални грешки при оценката на риска (от които никой не е застрахован) могат да създадат проблеми на кредитните институции. Дали пък не е време да се замислят по въпроса. Всяко тримесечие (от 1999 г. насам) в. БАНКЕРЪ оценява всички кредитни институции по пет показателя - балансово число, собствен капитал, печалба, възвръщаемост на акционерния капитал и възвръщаемост на активите. Банките, които попадат в първата десетка и по петте критерия, влизат в групата на най-добрите институции у нас.Според оценката на в. БАНКЕРЪ, в края на март 2002-ра вгрупата на най-добрите са само три банки - БУЛБАНК, ОББ и Първа инвестиционна банка. Някои кредитни институции - като Банка ДСК, ХЕБРОСБАНК и SG ЕКСПРЕСБАНК, които традиционно присъстват в тази група, в края на март 2003-а не са попаднали в нея заради понижената степен на възвръщаемост на активите си. Причината е, че печалбата на тези кредитни институции нараства с по-бавни темпове от балансовите им числа. Агресивно развиващи се институции като БАКБ и Райфайзенбанк (България) пък не попадат сред лидерите в първата десетка по размер на собствения капитал, тъй като и при двете банки той е под 30 млн. лв., а десетата по този показател - ЮНИОНБАНК, е със собствен капитал от 38.7 млн. лева.За първите три месеца на 2002 г.БУЛБАНКоглавява листата на най-добрите по балансово число. Нейните активи са 2.7 млрд. лв., собственият й капитал е 534.9 млн. лв., а печалбата й надхвърля 49.7 млн. лева. БУЛБАНК се нарежда на второ място по възвръщаемост на акционерния капитал - 29.87%, и по възвръщаемост на активите - 1.81 процента.За една година (от края на март 2002-ра до края на март 2003 г.) банката е увеличила общия размер на отпуснатите заеми със 71.42% - от 340.9 млн. на 584.2 млн. лева. И въпреки че кредитите заемат едва 21.3 от активите й, те са най-големият й източник на доходи. От лихви по кредитите за първите три месеца на тази година банката е получила 15.6 млн. лв., докато лихвите от депозити в чужбина са й донесли 5.4 млн. лв., а сделките с ценни книжа - 9.8 млн. лева.С резултатите си от първото тримесечие на 2003 г.Обединена българска банкасъщо влезе в групата на лидерите. Тя е на второ място по размер на собствения капитал - 275.9 млн. лв., на трето - по размер на активите (2.7 млрд. лв.), и по печалба - 14.6 млн. лева. По възвръщаемост на капитала банката се нарежда на пето място - с 19.2%, а по възвръщаемост на активите на шесто - с 0.9 процента.Добрите финансови показатели на ОББ се дължат предимно на приходите - 18.4 млн. лв., които за първите три месеца на 2003 г. са й донесли отпуснатите кредити. При това до края на март предоставените от нея заеми - общо за 539 млн. лв., са едва 26.2% от всичките й активи. Кредитирането очевидно ще си остане приоритет за банката.Първа инвестиционна банкауспява четири години поред да се задържи в групата на най-добрите банки в България. За времето от март 2002-ра до март 2003-а активите й са нараснали с 16.8% - от 591.6 млн. до 690.7 млн. лева. Размерът на отпуснатите от ПИБ заеми е увеличен с 45.5% - от 294.4 млн. до 428.2 млн. лева. По този показател тя се нарежда на шесто място в банковата система. По размер на собствения си капитал - 81.2 млн. лв., банката е на седмо място, а по печалба - на пето с 6.07 млн. лева.Очевидно собствениците на ПИБ са готови да преглътнат всякакъв друг неуспех, но не и намаляването на възвръщаемостта на капитала. По този показател тя се нарежда на първо място. По възвръщаемост на активите обаче е седма. Според някои анализатори, кредитната институция трябва да предприеме мерки за подобряването на този показател, ако иска да запуши устите на зложелателите си, които продължават да разпространяват слухове, че в скоро време ПИБ ще има финансови проблеми.Банка ДСКсъщо трябва да повиши ефективността от операциите си. Ниската възвръщаемост на активите й (0.69%) - показател, по който тя се нарежда на тринадесето място в банковия сектор, е единствената причина банката на народа (продадена неотдавна на унгарската ОТР) да не попадне в групата на първите десет.В края на март 2003 г. Банка ДСК се нареди на второ място по балансово число - с активи от 2.12 млрд. лв., и по печалба - нейният размер е 14.71 млн. лева. Спестовната институция с 52-годишна история е на трето място по собствен капитал - 275.9 млн. лв., и на осмо място по възвръщаемост на акционерния капитал - 15.65 процента. По размер на отпуснатите заеми за граждани и фирми Банка ДСК е на първо място - 819.8 млн. лева. Само за една година (от март 2002-ра до края на март 2003 г.) сумата им е нараснала с 32 процента. Доходите на институцията от лихви по кредити са 38 млн. лв., а от депозити в други банки - 1.5 млн. лева. Спестовната банка е спечелила 3.8 млн. лв. от операции с ценни книжа. Основният й проблем са разходите за издръжка - от началото на 2003-а до края на март те са 18 млн. лева. Намаляването им е задача с повишена трудност, тъй като банката има свои офиси почти във всяко населено място у нас и поддържа персонал от 5 хиляди души. Намаляването на този доста голям щат вече ще е грижа на новия собственик на спестовната ни институция - унгарската банка OTP (на български ОТП). Както е известно, на 20 май 2003-а тя подписа предварителен договор за покупката на 100% от акциите на Банка ДСК, които придоби срещу 310 млн. евро. За една година - от края на март 2002-ва до края на март тази година, балансовото й число е нараснало с 35.1% - от 1.57 млрд. на 2.74 млрд. лева.SG ЕКСПРЕСБАНК и Пощенска банкасъщо отчитат печалба в края на март 2003 г., която обаче е твърде малка в сравнение с балансовите им числа. Затова и показателите им за възвръщаемост на активите са ниски. Причината отново не е в размера на приходите, а в големите разходи за издръжка на двете институции. Очевидно ръководствата на всички банки ще трябва сериозно да се замислят върху оптимизирането на клоновата си структура и на количеството на персонала си. А по принцип Пощенска банка и SG ЕКСПРЕСБАНК имат много добри кредитни портфейли и се нареждат съответно на второ и трето място след Банка ДСК по размер на заемите, отпуснати за населението - инвестиции, които тепърва ще им носят печалби.БИОХИМ постепенно преодолява застоя, в който изпадна преди приключването на процедурата за раздържавяването й. След като през октомври 2002 г. банката бе продадена за 82.5 млн. евро на Банк Аустрия и до края на същата година се обедини с банка ХФБ България, тя започна да води агресивна политика за разширяване на позициите си на българския пазар. В края на март 2003-а общият размер на активите й достигна 1.23 млрд. лв. - с 93.2% повече в сравнение с март 2002-ра. По този показател, по размер на печалбата (7.78 млн. лв.) и на собствения капитал (126.2 млн. лв.), както и по възвръщаемост на акционерния капитал (21.1%) в края на март 2003-а тя е на четвърто място в банковия сектор.През същия период БИОХИМ агресивно разшири и позициите си в кредитирането, като в края на март 2003-а общият размер на заемите, отпуснати от нея, са нараснали със 186.7% - от 167 млн. на 484.5 млн. лева. Недоволството на клиентите от условията при кредитирането е проблем, с който повече или по-малко се сблъскват всички останали банки. Заблуждаващите условия в рекламите, високите такси и комисиони, лошото отношение на персонала, корупцията сред банковите служители - са само част от забележките, пораждащи ненавист към тези институции у клиентите. Вече има и съдебни искове от граждани срещу банки, които са им отпуснали заем. Засега банковите мениджъри като че ли не обръщат особено внимание на оплакванията на своите клиенти. А те стават все повече и все по-аргументирани. Но ако недоволството на клиентите прерасне от обикновено роптаене в серия от съдебни дела, то ще се превърне в още един допълнителен риск за банките, чието отстраняване ще ги натовари с допълнителни разходи.Някои банкови мениджъри смятат, че до края на 2003-а акцентът в политиката на управляваните от тях институции ще си остане потребителското кредитиране. Според техните прогнози общият размер на заемите за граждани ще надхвърли 2 млрд. лв. до края на годината срещу 1.2 млрд. в края на 2002 година. Очаква се, че през 2003-а печалбата на финансовокредитния сектор ще достигне 350 млн. лв., което ще е рекорден резултат за периода от 1997 година насам.

Facebook logo
Бъдете с нас и във