Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ПРИОРИТЕТЪТ ЗА МЕН Е СИГУРНОСТТА НА ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ

Димитър Костов пред в.БАНКЕРЪГ-н Костов, двуомяхте ли се дали да приемете номинирането ви за подуправител на БНБ?- Безспорно. Управителят на БНБ Иван Искров ми даде два дни срок да обмисля предложението му да издигне кандидатурата ми за подуправител. В крайна сметка приех, тъй като прецених, че това е интересно предизвикателство за мен.Все пак заплащането в една търговска банка не е ли по-високо от това в БНБ? Пък и предизвикателствата, за които споменахте, не са ли по големи в търговските банки?- Става дума за различен тип предизвикателства. Ако си спомните, в стратегията за развитие на БНБ до 2009 г. има много на брой задачи, които трябва да се свършат именно от управление Банково, което ще оглавя, ако бъда избран за подуправител.Ако бъдете избран за подуправител, смятате ли да назначите нов главен директор на управление Банково?- Не съм мислил по този въпрос. Впечатлението ми е, че това управление разполага с добри специалисти, така че едва ли ще се наложи да правя големи размествания в него. Пък и преди присъединяването на България към Европейския валутен съюз управление Банково има да свърши много работа - най-вече в областта на платежните системи. Не забравяйте, че банковият бизнес не може да съществува, камо ли да се развива, без наличието на една модерна и сигурна платежна система. Не по-малко важно е постоянното развитие на статистиката в БНБ като обем и разнообразие на данните и като скорост и качество на тяхната обработка. Все пак статистиката на БНБ трябва да отговаря на изискванията на Европейската централна банка, за да може данните, които натрупваме при нас, да са съвместими с информацията, която се ползва при вземане на решения от ЕЦБ за провеждане на паричната й политика.Не мислите ли, че България е прекалено малка, за да може статистическите данни за нейната икономика да повлияят върху паричната политика на ЕЦБ?- И въпреки това данните за българската икономика ще бъдат част от данните за икономиката на Еврозоната, така че информацията, която БНБ ще подава, трябва да е напълно съвместима с изискванията на ЕЦБ.Ако парламентът гласува кандидатурата ви за подуправител, като шеф на управление Банково вие ще отговаряте за данните по платежния баланс и за регистрацията на големите кредити от чужбина, както и на депозитите, които български физически и юридически лица правят в банки извън страната. Не смятате ли, че сегашният режим за регистриране на тези операции е твърде либерален?- Не. Голямата свобода на преводите, която дава Валутният закон, е предимство, а не недостатък. Ако ме питате дали тази свобода не улеснява някои съмнителни операции...Да точно за тях питам, за операции, чрез които се перат пари?- Вижте този проблем не може да се реши чрез въвеждане на ограничения върху преводите на пари от чужбина към България и от България към чужбина. Това не е въпрос на по-строго валутно законодателство, а на съществуването и прилагането на адекватни механизми срещу прането на пари. В крайна сметка съществува Закон за мерките срещу изпиране на пари, съществува специална агенция, която се занимава с това. Защо да наказваме добросъвестните граждани, като въвеждаме ограничения за валутните трансфери, след като има механизми за преследване на нарушителите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във