Банкеръ Daily

Финансов дневник

Приходите на УниКредит надхвърлят 10 млрд. евро

Нетната оперативна печалба на УниКредит за второто тримесечие на годината показва устойчивото финансово представяне на групата, достигайки 1.8 млрд. евро (с 7.9% повече спрямо същия период на миналата година, съобщиха от ръководството на банката.

Увеличение се наблюдава и при кредитните обеми за периода, които нарастват с 9 млрд. евро спрямо предното тримесечие. В същото време оперативните разходи продължават да намалят до 2.7 млрд. евро, което е с близо 3% по-малко от миналото тримесечие.

Нетната печалба на УниКредит за първата половина на годината достига 2.1 млрд. евро, което представлява 15% ръст спрямо първите шест месеца на 2017, благодарение на силното представяне на всички подразделения. Приходите надхвърлят 10 млрд. евро. Оперативните разходи намаляват с над 6% спрямо първото полугодие на 2017 до 5.4 млрд. евро

Регионът на Централна и Източна Европа продължава да е с основен принос за положителния резултат на групата, генерирайки нетна печалба от 472 млн. евро за второто тримесечие и 887 млн. евро за полугодието. Само през второто тримесечие на годината клиентите са се увеличили с 317 хиляди. В същото време качеството на портфейла се подобрява и стойността на кредитите с лоша експозиция намалява с нови 176 базисни пункта на годишна база до 7.2%, вече постигайки целта, обявена за края на 2019.  

"УниКредит отново постигна стабилни резултати през първата половина на 2018 г. въпреки по-предизвикателния пазар и геополитически контекст. Ние оставаме уверени в европейската и италианската икономика и техните силни основи. УниКредит продължава да финансира реалната икономика, в която работи. Нетният лихвен доход е нараснал с 1,6% до 2,7 милиарда евро, обемът на кредитирането се е увеличил с 9 милиарда евро. Видяхме допълнително продажба на активи под управление на нетна стойност от 3,2 милиарда евро. Благодарение на решителните действия, които непрекъснато предприемаме, за да минимизираме риска, коефициентът на необслужвани експозиции на групово ниво в края на второто тримесечие спадна с 85 базисни пункта 4.4% на годишна база", главният изпълнителен директор на УниКредит Жан Пиер Мустие.

Facebook logo
Бъдете с нас и във