Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Прекрояват надзора на БАКБ

Джейсън Лайк Кук ще бъде освободен като член на надзорния съвет на "Българо-американска кредитна банка" АД. Това е една от точките в дневния ред на предстоящото общо събрание на акционерите на 29 септември. Той заема този пост от 5 юли 2011 година. Решението обаче ще влезе в сила след изпълнение на едно условие: подуправителят на БНБ, ръководещ Управление "Банков надзор" на Българската народна банка, да е дал предварително одобрение на г-н Серж Лиоути да заема длъжността член на надзорния съвет на "Българо-американска кредитна банка" АД.

Заедно с това трябва да има и решение на акционерите за избор на този кандидат в надзора. Той ще има мандат, равен на мандата на останалите вписани и действащи членове на този съвет - Цветелина Бориславова (председател) и Мартин Ганев, а именно до 10 май 2021 година.

Общото събрание упълномощава и овластява председателя на надзорния съвет - след одобрението от БНБ, да сключи и подпише от името на дружеството договор с новия член. Серж Лиоути ще получава годишно възнаграждение, равно по размер на това на останалите, вписани и действащи членове на надзора съгласно решението на общото събрание от 29 април 2009 г., а именно годишно 10 000 (десет хиляди) евро. Възнаграждението се изплаща месечно.
<!--[if-->

Акционерите трябва да направят избор и на одитори за извършване на съвместен независим финансов одит на годишните финансови отчети на БАКБ на индивидуална и консолидирана основа за 2017 година. Това ще стане между двете софийски дружества, регистрирани съгласно Закона за независимия финансов одит и препоръчани от Одитния комитет: "Ърнст и Янг Одит" ООД и "Афа" ООД. 

Основен акционер в банката е контролираното от Цветелина Бориславова дружество - "СиЕсАйЕф" АД, с дял от 61.43% от книжата с право на глас.

<!--![endif]--><!--![if-->

Facebook logo
Бъдете с нас и във