Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ПРЕДСТОИ ПРЕДОГОВАРЯНЕ НА ОТПУСНАТИТЕ КРЕДИТИ

След 2007 година банките в България ще предоговорят условията по раздадените дотогава фирмени кредити. Те ще бъдат принудени да направят това заради новите изисквания за капиталова адекватност, известни като стандарта Базел II. До този извод стигнаха участниците в конференцията за влиянието на стандарта Базел II върху условията за кредитиране на малките и средните предприятия, която се проведе на 18 и 19 май в Пловдив.Новите изисквания за капиталова адекватност ще станат задължителни за българските банки от 2007 година. Всяка банка ще разглежда поотделно отпуснатите заеми, за да оцени наново риска им. След това ще бъдат договаряни нови условия за погасяването на всеки кредит. Ефектът от тази преоценка ще зависи от финансовото състояние на фирмата, която е получила кредита, смята Христо Михайловски, изпълнителен директор на Българската агенция за кредитен рейтинг. На дружествата с лоши финансови показатели, които носят висок риск на дадена банка, ще бъдат предложени по-неизгодни условия по заема, а на надеждните и нискорисковите клиенти - по-добри.След въвеждането на Базел II банките ще отделят по-голямо внимание на кредитния риск. Освен финансовото състояние на клиентите, което и в момента се има предвид, ще се отчитат и оперативни рискове като например риск от загуби вследствие на неуспешно управление на фирмите. До момента банките правят само анализ на финансово-счетоводните документи и съответно анализ на коефициентите, свързани с рентабилност, ликвидност, ефективност и задлъжнялост и т.н. От 2007 г. ще има и нови показатели, свързани с пазарна позиция, пазарен дял, технология, качество на управлението, планиране и структура на фирмата. Ще се изисква и много сериозен анализ на отрасъла, в който работи фирмата кредитополучател.

Facebook logo
Бъдете с нас и във