Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ПРАВИТЕЛСТВОТО КУПИ БРЕЙДИ ОБЛИГАЦИИ ЗА 774.4 МИЛИОНА ДОЛАРА

Собствениците на българските брейди облигации получиха на 28 юли общо 774.4 млн. щ. долара от нашето правителство. На притежателите на дългови ценни книжа с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) и на облигации по просрочените лихви (IAB's) са платени 95.1 млн. щ. долара главници и 16.8 млн. щ. долара лихви. Още 6.9 млн. щ. долара за лихви са получили пък собствениците на ценните книжа с отложено плащане (DISC's - т. нар. дисконтбонове).Големите пари - 679.3 млн. щ. долара, са влезли именно в техните джобове, тъй като на 28 юли кабинетът Сакскобургготски изпълни обявеното преди месец намерение да ги изкупи предсрочно. Нашето финансово министерство се възползва от възможността, записана в договора от юни 1994 г. за преструктуриране на българския външен, да плати дисконтбоновете по номинал, въпреки че на 28 юли те са се търгували по-скъпо.Независимо че разходите по тази сделка възлизат на 679.3 млн. щ. долара, чистата сума, която правителството ще похарчи, е само 400 млн. щ. долара. Причината е, че дисконтбоновете са обезпечени с тридесетгодишни безлихвени американски ценни книжа (т. нар. T-bond's). След изкупуването на облигациите с отстъпка това обезпечение е освободено и от продажбата му българското правителство ще получи 293 млн. щ. долара.Според финансовия министър Милен Велчев сделката с предсрочното изкупуване на българските дисконтбонове (техният падеж бе през 2024 г.) ще позволи на държавата да спести около 1 млрд. щ. долара, които иначе би трябвало да плати като лихви за облигациите през следващите 20 години.

Facebook logo
Бъдете с нас и във