Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ПОЗАКЪРПИХА КРЪПКАТА В НПК

Само три дни след влизането в сила на промените в Наказателнопроцесуалния кодекс парламентът гласува на първо четене нови корекции в него. С тях ще се отстранят пропуските, допуснати при гласуваните преди това поправки. Според една от тях всички банкови дела, процесите за подкупи, за нарушение на митническия режим и за контрабанда трябваше да се разглеждат от окръжните съдилища, а не както беше досега - в районните. Депутатите обаче забравиха да уредят въпроса за делата, на които вече е даден ход и има разпитани свидетели. Липсата на специална разпоредба означаваше, че е необходимо те да се прекратят, независимо на какъв етап са, и да започнат отначало. Срокът за внасяне на предложения за второ четене на новите поправки ще е само три дни, а не както е според правилника на парламента - 14 дни. Бързането цели да се избегне масовото прехвърляне на дела между районните и окръжните съдилища. Така че е възможно още на 13 юни корекциите да бъдат обнародвани в Държавен вестник. Съгласно тях делата, по които вече е започнало разглеждане от районните съдилища, ще бъдат довършени там, а само новообразуваните ще се препращат към окръжните магистрати. Предлага се също разследването срещу лица с имунитет (депутати и магистрати) да се извършва от следовател от Националната следствена служба, определен от главния прокурор. Това беше друг съществен пропуск в измененията на Наказателнопроцесуалния кодекс. Друго ново правило предвижда събраните по време на предварителната проверка доказателства да остават в сила. Проверката, при която се установява дали има данни за престъпление, отпадна по искане на Върховния касационен съд.

Facebook logo
Бъдете с нас и във