Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ПОЩЕНСКА И ХЕБРОСБАНК ПУСКАТ ЗАЕМИ С ЩАТСКО ПОКРИТИЕ

Американската агенция за международно развитие (USAID) предостави гаранция от 20 млн. щ. долара за две банки, която ще покрива риска им при кредитирането на селското стопанство. Споразумението, с което механизмът за гарантиране на заемите влезе в сила, бе подписано на 24 септември 2003-а в присъствието на посланика на САЩ Джеймс Пардю. Сумата ще се подели поравно между ХЕБРОСБАНК и Пощенска банка. Гаранционният механизъм ще се ползва при отпускането на инвестиционни и оборотни кредити за земеделския сектор. За тях могат да кандидатстват както фермери, така и преработвателни предприятия (консервни фабрики, маслобойни, заводи за преработка на месо и мляко), а също и производители на селскостопанска техника. Максималният размер на кредитите, които ще бъдат покривани от гаранцията на USAID, е 750 хил. щ. долара. Заемите ще се отпускат в левове или в евро, а условията по тях ще се определят от самите банки.Американската агенция гарантира 50 на сто от евентуални загуби на банките по главницата на кредитите. Това означава, че ако банката не може да си събере дължимите пари, след като е предприела всички необходими мерки за това, може да се обърне към USAID, която ще покрие половината от сумата. Срокът на гаранцията е седем години (до 24 септември 2010 година). Това определя и максималния срок на отпусканите кредити, като по думите на един от банкерите падежът им трябва да е най-късно до месец преди изтичането на гаранцията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във