Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ПОЩЕНСКА БАНКА ПРЕДЛАГА ДВАЙСЕТГОДИШНИ ЗАЕМИ

Българска пощенска банка промени условията по ипотечните си заеми. Клиентите й вече могат да получат кредит за строеж или за покупка на завършено жилище със срок на погасяване до 20 години, а не до десет, както бе досега. Значително по-ниски са и изискванията за месечен доход на член от семейството на заемополучателя - 100-120 лв. на човек. Предишните условия в това отношение бяха по-трудно изпълними за голяма част от желаещите да имат нов дом. От кандидатите се искаше да докажат, че разполагат с месечен доход, от който след плащането на вноската по кредита, остава сума не по-малка от една и половина минимална работна заплата на всеки член на домакинството. За тричленно семейство с едно дете това означаваше 495 лв., без да се смята вноската за погасяване на заема. Според новите условия на Пощенска банка, при левови заеми до десет години клиентите ще плащат годишна лихва от 12.75%, при погасяване до 15 години лихвата ще е 13.75%, а за най-дългия срок - до 20 години - 14.75 процента. Банката обяви и специална промоция за ползване на средства със срок на издължаване до десет години. При нея лихвеният процент за първата година на заема ще е 9.75 процента. При ползване на кредит в щатски долари със срок на погасяване до десет години лихвата ще е 8.5%, до 15 години - 9.5% и при двадесетгодишен погасителен план - 10 процента. Лихвите по жилищните заеми в евро ще са с 0.5 пункта по-високи от тези в долари.

Facebook logo
Бъдете с нас и във