Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ПОЛОВИН МИЛИАРД ЕВРО ИЗЛЯЗОХА НА СВЕТЛО

Въвеждането на евровалутата принуди българите да изтупат дюшеците от скътаните в тях германски марки, италиански лири, френски и белгийски франкове, гръцки драхми, испански песети и остатъците от други шест валути на държавите от еврозоната, за да ги обърнат в евро. Специално за в. БАНКЕРЪ подуправителят на БНБ Мартин Заимов съобщи, че от началото на 2001 г. до края на декември гражданите и фирмите са обменили в банките евровалути (т. нар. ин-валута) на обща стойност около 500 млн. евро. Напливът в салоните на кредитните институции е започнал след края на юни 2001 година. Само оттогава през банковата система са обменени суми, надхвърлящи 350 млн. евро. Според изпълнителните директори на Обединена българска банка Стилиян Вътев и Радка Тончева през декември 2001 г., гражданите са открили в кредитната институция нови депозити в евро за 26 млн. лева.Голяма част от въпросните 500 млн. евро впоследствие са обръщани в левове, които гражданите и фирмите са изтегляли на каса, за да купуват с тях долари или да плащат заплати. Тези операции бяха извършвани масово и в последните работни на декември 2001 г., когато в салоните на почти всички големи банки се извиха огромни опашки от хора, които обменяха марки, лири и драхми и си отиваха с левчета в портфейла. В повечето случаи с тях са купувани долари, което се потвърждава и от информацията на Заимов, че в последните дни на декември на кешовия пазар се е забелязал сериозен недостиг на щатска валута. Не бяха малко и ония, които отиваха директно в обменните бюра, за да обърнат марките си за долари - операция, която жестоко е ошипала джобовете им, тъй като сделките се извършват през пазарния курс на марката за лева и на лева за долара. Тези сделки носят печалба единствено на бюрото и съответно загуба за клиента, която често надхвърля 5% от стойността на обменяната валута. Това важи особено когато се сключват сделки за малки суми до 500 марки. Не са малко обаче гражданите и фирмите, които са постъпили по-разумно, като са вкарали европейските си валути в банките и са си открили сметки в евро. Според Мартин Заимов, за цялата 2001 г. размерът на сумите по тези депозити е нараснал със 180 млн. евро. Само от края на юни до края на декември 2001 г. са направени депозити за 100 млн. евро, като напливът на клиенти отново е бил в края на годината. В първите работни дни от новата 2002-ра много хора поискаха физически да пипнат общоевропейските банкноти. Мартин Заимов твърди, че само на 2 и 3 януари от БНБ и търговските банки са обменени и изтеглени 4 млн. евро. Централната банка е продала на граждани близо 15% от тези пари - около 600 хил. евро. Рано сутринта на 2 януари 2002 г. в централния салон на БНБ бе задръстено от граждани, които нервно чакаха да обменят старите си европари за новата валута. Обслужването вървеше бавно, а сред хората бе пуснат слух, че причина за това е срив в информационната система на БНБ. Проверката на в. БАНКЕРЪ показа, че в действителност срив не е имало. Причината за забавянето били група служители на обменни бюра, които още в ранни зори окупирали салона с намерението да обменят в евро купените през празничните дни европейски валути. Намерението им е било да се възползват от малката комисиона от 0.25%, която са смятали, че трябва да платят за извършване на услугата. Сарафите обаче останали неприятно изненадани от факта, че тази комисиона се събира само от граждани, а за фирмите и обменните бюра обмяната се извършва през курса на БНБ марка-лев, лев-евро. При това положение те губят по 0.5% от валутата, която обменят. Тъй като наредилите се първи на опашката сарафи били повечко, а парите, които всеки от тях носил за обмяна, не били малко, обслужването им отне доста време на касиерите в БНБ. Опашките вървели бавно, което естествено изнервило гражданите и родило слуховете за срив в информационната система. От големите търговски банки, които имат широка клонова мрежа, се похвалиха, че дълги опашки пред гишетата им не са се вили. На 2 и 3 януари в салоните на БУЛБАНК, ОББ, Пощенска банка и БИОХИМ не е имало големи струпвания на граждани. Само в централния салон на БУЛБАНК в София са били обменени и изтеглени 400 хил. евро. В централата и в клоновете на БИОХИМ пък само на 2 януари са били продадени над 516 хил. евро. Експертите на ОББ твърдят, че клоновете й в цялата страна са продали над 2 млн. евро. На 2 януари 2002 г. клиентите на Пощенска банка са обменили и изтеглили около 300 хил. евро в брой. Денят премина спокойно, дори бих казала, че очаквахме много по-голямо търсене на евро от клиентите, коментира за в. БАНКЕРЪ Ирена Милдова, началник отдел в управление Операции на Пощенска банка. СИБАНК, която при замяната на 12-те европейски валути в евро начислява такса от 0.21%, е обменила на клиентите си малко над 500 хил. евро. От тях около 50 хил. евро са малките суми на гражданите, а останалите около 450 хил. евро са касови операции, извършени от обменни бюра и фирми, уточни специално за в. БАНКЕРЪ Георги Миленков, главен касиер на СИБАНК.Някои от гражданите дори са очаквали, че ще могат да изтеглят евро с международните си дебитни карти от банкоматите. В Първа инвестиционна банка например са постъпили запитвания защо банкоматите не се зареждат с евро. Явно гражданите не са наясно, че дори сметките им по дебитните карти да се захранват в долари или в евро, в България те могат да теглят от банкоматите само левове. Но независимо че сметките по международните дебитни карти се захранват и с българска национална валута, в страните от еврозоната с тях ще може да се тегли евро. Що се отнася до евромонетите, българите ще могат да се сдобият с тях само в чужбина. У нас те не могат да се купят. Международна практика е монети да не се обменят. Така бе и досега - в българските банки и обменни бюра никога не са продавали германски, гръцки или френски монети, както впрочем и американски центове или британски пенита.

Facebook logo
Бъдете с нас и във