Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ПИРЕОС БАНК СЕ ГОТВИ ЗА ПОКУПКАТА НА ЕВРОБАНК

Гръцката Пиреос банк внесе в БНБ молба да й бъде разрешена покупката на 99.7% от акциите на ЕВРОБАНК, които все още се водят собственост на Петрол холдинг. Странното в случая е, че купувачът започва процедурата по събиране на разрешителните отзад-напред. Което обяснява защо в пакета му от документи, изпратени до БНБ, има доста съществени липси. Така например Пиреос Банк не е представила разрешително от Централната банка на Гърция да инвестира в ЕВРОБАНК. Липсва и становище от нашата Комисия по защита на конкуренцията (КЗК), че покупката на българската банка няма да доведе до монополно положение на Пиреос банк на финансовия пазар у нас. Становището на КЗК е част от задължителната процедура при всяка сделка за придобиване на българска кредитна институция. Без писмените разрешения на Централната банка на Гърция и на Комисията за защита на конкуренцията, БНБ не може да започне процедура по разглеждане на молбата на Пиреос Банк да закупи ЕВРОБАНК.Няма съмнение, че Пиреос банк, която е четвъртата по големина финансова група в Гърция, ще получи всички необходими разрешителни. Но едва след като ги представи, БНБ ще разгледа и по всяка вероятност ще удовлетвори молбата й за придобиване на 99.7% от акциите на ЕВРОБАНК. Споразумението за тяхната покупка бе подписано на 24 януари 2005 г. от председателя на гръцката банка Михалис Колакидис и Митко Събев - председател на съвета на директорите на продавача Петрол Холдинг и шеф на надзорния съвет на ЕВРОБАНК. Цената, която Пиреос банк е готова да плати за българската кредитна институция, е 45 млн. евро. Това обаче ще стане едва след като БНБ одобри сделката.В споразумението между продавача и купувача на българската банка няма клауза, според която част от парите по сделката трябва да бъдат заделени по специална (ескроу) сметка, за да послужат като гаранция, в случай че новият собственик открие - евентуално, нередности в ЕВРОБАНК, за които не е бил информиран. Нещо повече, Пиреос банк се е договорила с Петрол холдинг българската ЕВРОБАНК да разшири сътрудничеството си с двете дъщерни дружества на холдинга - Петрол АД и Транскарт. Петрол АД е най-големият дистрибутор на горива в България. Акциите му се търгуват на борсата, а негови основни акционери са Петрол холдинг със 77% и Рос Ойл - с 14 процента. Транскарт пък е фирма, издаваща кредитни карти за покупка на стоки и услуги. Петрол холдинг притежава 50% от капитала на картовия оператор, а другите 50% са на технологичната фирма СИСТЕК.В момента, в който сделката по покупката на ЕВРОБАНК приключи - очаква се това да стане през май, Пиреос банк ще контролира в България финансови активи за повече от 900 млн. лева. В края на 2004 г. балансовото число на ЕВРОБАНК е 425.5 млн. лв., а на клона на Пиреос банк в София - 426.4 млн. лева. Общият размер на заемите, отпуснати от българската банка и от гръцкия клон у нас, е 597 млн. лв., а на привлечените от тях средства от граждани и фирми - 754.4 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във