Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ПИБ УВЕЛИЧИ КАПИТАЛА С ПОДЧИНЕН СРОЧЕН ДЪЛГ

Първа инвестиционна банка е получила 8 млн. щ. долара от консорциум от няколко международни финансови компании. Между тях са регистрираните в Лондон Глобъл Мениджмънт Лимитед и Тимз Ривър Лимитед.Парите се инвестират в капитала на българската банка под формата на подчинен срочен дълг. С левовата равностойност на тези 8 млн. щ. долара е увеличен собственият й капитал, който след тази сделка нарасна от 86.4 млн. на повече от 101 млн. лева. Това ще позволи на ПИБ да отпуска по-големи по размер заеми на корпоративните си клиенти. Според закона за банките и Наредба N7 на БНБ за големите и вътрешни кредити, една кредитна институция не може да отпусне на свой клиент заем, който надхвърля 25% от капитала й.Срокът за погасяване на заема е осем години и изплащането му ще започне на петата година след като е отпуснат.

Facebook logo
Бъдете с нас и във