Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ПЕЧАТНИЦАТА НА ХАЗНАТА ФИНАНСИРАЛА ЧАСТНА ФИРМА С 300 ХИЛ. ЛЕВА

Печатницата Форм принт, която е 100% собственост на Министерството на финансите, си е позволявала да раздава пари на частни дружества. Информацията оповести на 1 юли 2002 г. главният секретар на финансовото ведомство Тенчо Попов на специална пресконференция.Според Попов, на 2 юли 2001 г. Форм принт ЕООД, представлявано от тогавашния си управител Красимир Донов, който между другото е бил заместник-председател на партията Български демократичен форум, чийто лидер е бившият финансов министър Муравей Радев, сключва договор за временна финансова помощ (каквото и да значи това понятие) със Сийдкор ООД - собственост на Владимир Павлов и на адвокат Николай Борисов. Двамата частници очевидно са имали особени заслуги или пред шефа на печатницата, или пред някой от неговите началници, тъй като Сийдкор получава от Форм принт 300 хил. лева Сегашният главен секретар на МФ, при който по наследство попадат подобен род договори, заяви за в.БАНКЕРЪ, че не знае по какви причини е предоставена въпросната безлихвена и необезпечена финансова помощ. За разлика от него, собствениците на Сийдкор явно са знаели къде е ключът от държавната хазна, след като са успели да вземат цели 300 хил. лв. от държавата, и то с един документ, озаглавен Договор за временна финансова помощ. За сведение на читателя във Форм принт се печатат бандероли, бинготалони, билети за транспорт, формуляри и бланки за данъци и други документи, чийто общ тираж е няколко милиарда годишно. Сами можете да си представите за какъв оборот става дума, дори ако предположим, че един брой от изброените материали струва 1 стотинка.Според сегашните проучвания на Тенчо Попов, Форм принт е предоставила 300-те хил. лв. на Сийдкор за срок от един месец. За лихви и обезпечения никъде в договора не бил написан и ред. И до момента във финансовото министерство не знаят с каква цел Сийдкор е получила пари от Форм принт и за какво ги е похарчила. По-любопитно е друго: колко фирми, при това частни, могат да вземат от финансовото ведомство не 300 хиляди, а 30 хил. лв., без да ги обезпечават, без да плащат лихви, че и без да ги връщат. Защотофинансирането, дадено от Форм принт на Сийдкор, така и не е върнато в срок. И за награда, на 17 август 2001 г., шефът на печатницата се съгласява Сийдкор ООД да погаси 300-те хил. лв. чрез доставка на горива, строително-монтажни работи - по сградата на печатницата на Форм принт, полагане на специална настилка в печатницата, рекламиране на дейността й в медиите... Така договорът за временна финансова помощ прераства в договор за услуги, които обаче не са конкретизирани нито като обем, нито като цени, нито са обвързани със срокове за изпълнение и с неустойки, поясни Попов. Той уточни, че Сийдкор е погасила една малка част от получената помощ, но 215 862 лева и до момента не са върнати на печатницатаСега тези пари трябва да бъдат събрани от новия шеф на Форм принт Павел Янев. Сегашният главен секретар на министерството Тенчо Попов твърди, че договорът между печатницата и Сийдкор е сключен в нарушение на устава на Форм принт, в който изрично е записано, че по подобни сделки управителят трябва да иска разрешение от принципала - с други думи, от министъра на финансите. Такова разрешение въобще не е поискано и съответно не е дадено - поне според наличните документи. Случаят, според Попов, ще се изяснява от следствието и прокуратурата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във