Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ПЕЧАЛБИТЕ НАРАСТВАТ МЪЧИТЕЛНО БАВНО

Печалбата на банките се е увеличила с 31.8 млн. лв. само през юли и в края на месеца е 246.6 млн. лева. Това е с 12 млн. лв. повече, отколкото в края на юли 2003 година. Това повишение е незначително, като се има предвид, че за една година балансовите числа на кредитните институции са нараснали с 4.5 млрд. лв. - от 14.86 млрд. до 19.3 млрд. лева. Общият размер на заемите също се е увеличил драстично - от 7.3 млрд. до 11.1 млрд. лева. Логично и приходите от лихви са се увеличили с 37% - от 529 млн. до 727 млн. лева. Това обаче не е довело до съизмеримо нарастване на печалбата. За една година тя се покачила едва с около 5 процента. Този резултат се дължи на намаляващата ефективност на кредитните институции - заради все по-високите разходи, които правят за провизии, за заплати и за наеми на сгради. За седемте месеца на 2004-а банките са похарчили за възнаграждения на своите служители 169 млн. лв., докато за същия период на миналата година тази сума е била 141 млн. лева. За същия период сумата за наеми на сгради се е увеличила с 9 млн. лв., а чистите разходи за провизии - с 99 млн. лева. Очакванията са, че до края на 2004-а и през 2005 г. ефективността на банковата система ще намалява и дори общият размер на печалбата им може да спадне под нивата за 2003 г., защото кредитните институции ще са принудени да увеличат разходите си за внедряване на нови информационни системи, както и да увеличават заплатите, за да запазят квалифицираните си кадри.

Facebook logo
Бъдете с нас и във