Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Печалбата на банките тръгна нагоре

Печалбата на банковата система нарасна след три поредни месеца на спад. Това показват данните на Българската народна банка (БНБ) за състоянието на банковата система към 31 май 2017 година.

За първите пет месеца на годината банките са спечелили  526.4 млн. лева. Това е увеличение от 4.8% спрямо същия период на миналата година. Само за май финансовият резултат на банките е 113.4 млн. лева.  Цитираният резултат включва всички 27 търговски банки и клонове на чуждестранни кредитни институции в страната.

БНБ отчита  намаляване  на собствения капитал на банките. През май той намалява с 0.5%  - до 11.9 млрд. лева.  Централната банка отбелязва, че този резултат се дължи на това, че банките са разпределили  дивиденти за акционерите си.

Безпрецедентно ниските лихви по депозитите не стреснаха вложителите и влоговете им в банките  достигнаха рекордните  79.7 млрд. лева. Подобни равнища те  не са достигали  досега. Спестяванията в  търговските банки са с 5.3 млрд. лв. повече, отколкото през май 2016-а, сочи статистиката на Централната банка.

Да напомним, че средните лихви по срочните депозити на домакинствата в левове са 0.45%, а за тези в евро - 0.31 процента. Още по-ниски са лихвите при фирмените спестявания - 0.17% за депозити в левове и 0.22% за влоговете в евро.

Изчисленията на "БАНКЕРЪ" показаха, че петте най-големи банки са привлекли над 56.4% от депозитите на фирми и домакинства, вложени в системата през разглеждания период. Това са "УниКредит Булбанк", "Банка ДСК", Първа инвестиционна банка, Обединена българска банка и Пощенска банка.

Спестяванията на домакинствата  постигат най-сериозен годишен ръст. Той е  2.4 млрд. лв., или  от 45 млрд. лв. тази сума нараства до 47.4 млрд. лева.

Следват ги фирмените депозити с годишен ръст от 2 млрд. лв. - от 19.3 млрд. лв. на 21.3 млрд. лева.

Стабилен ръст бележат и влоговете на кредитните институции - с 230 млн. лв. за година и  достигат  4.72 млрд. лева. Депозитите на финансовите предприятия - застрахователи, пенсионноосигурителни дружества и инвестиционни посредници, също се увеличават - с 418 млн. лева. За сравнение, преди година те са възлизали на 3.7 млрд. лв., докато в края на май 2017-а тези спестявания надхвърлят 4.1 млрд. лева.

Кредитите на домакинствата и  на фирмите постигат общ годишен растеж от 1.8 млрд. лв. и сумата става 52.5 млрд. лева. Заемите на фирмите нарастват със 710 млн. лв. - до 33.281 млрд. лева. Домакинствата са заели с 1 млрд. лв. повече, или 19.2 млрд. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във