Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ПАРИ СЕ ПЕРАТ И ЧРЕЗ ЗАСТРАХОВКИ ЖИВОТ, И ЧРЕЗ КРЕДИТИ

Г-н Хекер, в началото на юни вие имахте срещи с представителите на няколко държавни ведомства и на много банки, на които представихте софтуерните продукти на Целент за идентифициране на опити за изпиране на пари. Според вас каквото е нивото на информационните системи, които те използват, за да предотвратят легализирането на незаконно придобитите капитали?
- От разговорите ми с представители на БНБ и на търговските банки останах с впечатлението, че те подхождат много отговорно към изискванията за борба с прането на пари и са готови да предприемат всички необходими стъпки за намаляване на рисковете, свързани с евентуални опити през българската финансова система да се легализират незаконно придобити капитали.
Съществува ли информационни системи, които могат напълно автоматично, без човешка намеса, да засичат операции по изпиране на пари и трансфери за финансиране на тероризма?
- Повечето етапи при изграждането на една система срещу изпирането на пари могат да се автоматизират. С други думи, при тяхното прилагане не е необходима намесата на човек. При последния етап на системата, независимо колко високотехнологична е тя обаче, винаги е необходим човек, който добре да познава клиентите на банката, техния бизнес, спецификата на плащанията, които извършват, и преводите, които получават. Именно този човек трябва да реши дали в крайна сметка един превод е съмнителен и дали е необходимо да уведоми за него съответния контролен орган, който се занимава с борба срещу изпирането на пари.
В България законът предвижда всички преводи и финансови сделки над 30 хил. лв., за които има съмнение, че чрез тях се перат пари, да бъдат докладвани на Агенция Бюро за финансово разузнаване. Каква е тази граница в Германия и в другите страни от Европейския съюз?
- Европейската директива за борба с прането на пари предвижда различни минимални стойности за отделните видове преводи, над които трансферите, даващи повод за съмнение, задължително трябва да се докладват на надзорните органи. За някои трансфери минимумът е 10 хил. евро, а за други 50 хил. евро. Разбира се, всяка държава може да определя по-високи минимуми от тези, предвидени в директивата. Веднага искам да обърна внимание на факта, че по правило хората, които перат пари, са отлично запознати с местното законодателство. По тази причина те извършват операциите чрез преводи на малки и дори незабележими суми...
Този метод е познат като смърфиране, нали така?
- Да...
Но това не е ли твърде остаряла схема за пране на пари?
- Може и да е така, но и в момента се прилага. Разбира се, методите за пране на пари постоянно се усъвършенстват и се измислят напълно нови схеми. Хората, които се занимават с легализиране на незаконно придобити капитали, са изключително гъвкави и се възползват от всеки един пропуск в законодателството, като приспособяват към него старите схеми или създават нови.
И кой в момента е най-модерният начин за изпиране на пари?
- Напоследък има опити да се перат пари чрез животозастраховане. Този начин като че ли започна да измества познатите отпреди популярни схеми за легализиране на капитали чрез вземане на кредити, които после се погасяват предсрочно.
Казахте, че хората, които перат пари, са много гъвкави и постоянно измислят нови схеми. През какъв период обновявате с нови данни информационните системи, които продавате на вашите клиенти, така че те да могат да засичат и новите методи за легализиране на незаконни капитали?
- Нашите системи са изградени така, че специалистите по борба с пране на пари във всяка банка или друго финансово дружество може да вкарват в тях всички нови схеми, с които са се сблъскали. Възможно е дори някой специалист да опише самия модел на поведение на отделния клиент - при сделки с ценни книжа, при предсрочно погасени кредити или приключени застрахователни договори, както и операции с кредитни карти, през които напоследък също се перат пари... Когато софтуерът получи информацията, той може да оцени дали подобно клиентско поведение дава повод за съмнение за пране на пари. На базата на тази преценка съответният специалист вече решава дали да докладва на съответните контролни органи. Имаме много интересни случаи опити за изпиране на пари, които са заловени благодарение на софтуера, разработен от нашата фирма Целент. Разбирате, че не мога да споменавам имена, но с нашите информационни програми работят най-големите германски банки. Наскоро някои от тях успяха да разкрият случаи на корупция в органите на местната власт на една от германските провинции. Тези корупционни практики бяха заловени, след като бяха направени опити придобитите от чиновниците мръсни пари да бъдат препрани през банките. Благодарение на софтуера на Целент нарушителите бяха идентифицирани, заловени и предадени на правосъдието. Схемата, която те бяха използвали, бе да теглят ипотечни кредити на обща стойност няколко милиона евро, които впоследствие да погасят предсрочно с парите, получени от подкупи. И по този начин да докажат, че състоянието, с което са се сдобили, е от заемни средства.
Какви разходи могат да си спестят банките, ако използват софтуери като този на Целент за борба срещу изпирането на пари?
- Софтуерът позволява на банките да се предпазят от загуби, свързани с опити през тях да се легализират незаконно придобити капитали. Сигурно знаете, че ако едно финансово дружества не идентифицира своевременно операция за изпирането на пари, те могат да бъдат конфискувани, а въпросното дружество - независимо дали е банка, застраховател или инвестиционен посредник, ще бъде глобено.
В България заради опит за изпиране на пари може да бъде отнет банков лиценз. Има ли подобна санкция в страните от ЕС?
- Разбира се. Налагането й зависи от размера на сумата, за която е направен опит за изпиране, както и от други особености на престъплението. Но дори да не се стигне до отнемане на лиценз, достатъчно е банката, през която са легализирани незаконно придобити капитали, да бъде глобена или някои от сметките й запорирани. Това може да се случи, независимо че финансовата институция е допуснала по невнимание изпирането на пари, или поради незнание, че такава операция се извършва през нея. Наличието на подобни информационни системи дава възможност на банките, които ги прилагат, да получат по-висок кредитен рейтинг.

Facebook logo
Бъдете с нас и във