Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Пак фаворизират НОИ

Комисията за финансов надзор прие на 13 декември тази година на първо гласуване промени в Наредбата за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг такъв фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.

На пръв поглед някаква скука - доизкусуряване на  поднормативната база за промени  в Кодекса за социално осигуряване. Така  пише и  в мотивите на  КФН. "Промените се налагат заради адаптиране на подзаконована нормативна уредба с измененията в  Кодекса за социално осигуряване (Обн, ДВ 92 от 2017 г.). "Припомняме - с тях бяха променени условията за промяна на участие от фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване и бе отменена таксата за прехвърляне от един в друг фонд.

При по-внимателен поглед обаче се вижда  нещо смущаващо. В параграф 8 на проектонаредбата отново се фаворизира държавното пенсионно осигуряване пред частното, а също първият над втория пенсионен стълб. А те  уж бяха създадени, за да се допълват, а не да се конкурират, и то чрез административни промени в правилата на играта. Разказано с пример, това  изглежда така: осигурен в универсален пенсионен фонд е решил през октомври да смени фонда, в който се осигурява. Но прехвърлянето не може да стане веднага, то е на тримесечна база. Междувременно човекът се е повлиял от небивалици от рода: че  държавната пенсия е сигурна и голяма, а частната може да му я окрадат. Затова решава да си прехвърли парите по партидата  от частния фонд в НОИ и да разчита за в бъдеще само на държавата. Кое от желанията на осигурения да се изпълни?

Първото по време? Или второто, което е израз на по-зряла воля?

Наредбата е императивна: "НОИ е с предимство пред прехвърлянията от фонд във фонд". Защо и по каква логика? Отговор няма.

Това е поредната стъпка в дългосрочната стратегия за източване на втория стълб за сметка на първия.

Пак в тази линия е и друга поправка в цитираната наредба. Досега за да се прехвърли от фонд във фонд, осигуреният за втора пенсия беше поставен пред следните ограничителни условия. Той има право да смени предпочитанието си едва две години след първоначалния избор на фонд и една година след предишно прехвърляне, ако не е "новобранец". В защита на човешките му и инвестиционни права имаше и трета възможност - "при несъгласие с промените в правилника за дейността на дружеството".

Тези три възможности остават. В проектонаредбата обаче се появява и четвърто условие - ако осигуреният не е съгласен с промените в инвестиционната политика на дружеството. А самите промени той може лесно да проследи, защото всеки фонд е длъжен да ги публикува поне в два всекидневника.

Това безспорно изглежда справедливо и честно. Като знаем мераците на финансовото министерство да прилапва всеки лев от дружествата, за да ги тъпче в солидарния държавен пенсионен модел на НОИ и тежкият дефицит на половината от необходимите средства за пенсии,  обаче тази "възможност" изглежда повече от съмнителна. Създава се ситуация, при която - когато фонд промени инвестиционната си стратегия, да трепери, защото това може да се използва за повод да бъде източен под претекст, че промените не са в интерес на осигурените в него.

Измененията, които се отнасят до промяната на участие и премахването на таксата за прехвърляне на средства, влизат в сила от 1 април 2018 г. и предвид необходимостта от предоставяне на актуални заявления и образци на документи с основна информация на потребителите и осигуряване на достатъчно време за тяхното изготвяне от пенсионноосигурителните  дружества е предвиден 14-дневен срок за даване на бележки и предложения по проекта.
Проектът на наредбата и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел "Нормативна уредба”, рубрика "Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени до 28 декември тази година.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във