Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ПАЙЪНИЪР ИНВЕСТМЪНТС НЕ ОБЕЩАВА ЧУДЕСА

ВЗАИМНИЯТ ФОНД ПРЕДПАЗВА ПАРИТЕ ОТ ИНФЛАЦИЯТАМартин Дибал, директор на управление Нови пазари на Пайъниър Инвестмънтс, пред в. БАНКЕРЪГ-н Дибал, на какъв пазар разчита Пайъниър Инвестмънтс в България, след като минималната сума, която може да се вложи в продукт на фонда, е 500 евро, а средната работна заплата у нас е под 300 лв. на месец?- Намеренията на Пайниър към България са много дългосрочни. Вярваме, че вашият пазар има големи перспективи, тъй като страната ви е бъдеща членка на ЕС. А това означава, че тя ще се развива и броят на хората, които ще ползват услугите, предлагани от взаимни фондове като Пайниър, ще се увеличава. Не можем да предскажем, кога точно ще стане това, но дойдохме точно сега в България, за да сме първи и след време да се наслаждаваме на този факт. Защото ако си първи, можеш да се радваш на доста преимущества. Що се отнася до броя на българите, които очакваме да се насочат към продуктите ни, планираме през първата година да привлечем двадесет и пет - тридесет хиляди инвеститори. Българите са свикнали да влагат парите си във финансови инструменти, които им гарантират получаването на доход. Вие какво бихте обещали на клиентите, интересуващи се от продуктите на Пайъниър Инвестмънтс?- Нашето мото е, че не можем да обещаваме. Не можем да предсказваме бъдещето. Не гарантираме доходност, например 5 или 10 процента. Но пък ще обясним на потенциалните ни клиенти какво се е случило с инвестициите, които хората по света са правили в продуктите на Пайниър. Например финансовите инструменти, които са обвързани с акции на едни от най-големите международни компании, носят в дългосрочен план доход от 8.5 до 10% годишно. За нас, служителите на Пайниър, от изключително важно значение е да разберем финансовите нужди на нашите клиенти и техните предпочитания за инвестиции и да ги убедим в качеството на продуктите, които им предлагаме. Задължително трябва да сме наясно с отношението на хората, които искат да инвестират в продуктите ни, към финансовия риск. Защото в по-голяма или по-малка степен той съпътства всяка една сделка. Търсим отговор на въпроса кога ще си поискат парите обратно. На база на цялата тази информация правим профил на клиентите си. Някои тях биха могли да са от типа хора, които търсят стабилност и предпочитат да спят спокойно. На тях ще им предложим да вложат 60% или 70% от парите си в банков депозит. А останалите може да инвестират в някой от нашите фондове (бел. ред. - става въпрос за финансови продукти), които са с най-ниска степен на риск. Чрез тях парите на клиента се влагат в краткосрочни валутни сделки или в облигации на държави или фирми с много висок кредитен рейтинг.Това означава ли, че представяте предимствата на продукта си, без да сте агресивни, като оставяте решението на клиента?- Разбира се. Ние не обещаваме нищо, но обясняваме какви са фактите. Едва ли ще отречете, че парите, инвестирани в акции на Нестле, не могат да се изпарят. Всички знаем, че тя е страхотна компания и вероятността да изчезне от пазара клони към нула. Но няма как да предвидим дали една акция ще струва 5, 10 или 2 долара. Едно знаем - ако Нестле запази сегашния си бизнесподход и мениджърски екип, в дългосрочен план компанията ще бъде пазарен шампион. И ако закупите нейни акции и ги задържите за по-дълъг период от време, ще спечелите от инвестицията си.От голямо значение е, преди да вложите пари в определен финансов продукт, винаги да си задавате въпроси. Много хора инвестират в акции на дадена компания, когато в рамките на една година цената им се е покачила примерно с 20% и се намират във върховата си позиция. Това не е правилен подход, защото след периодите на покачване на цените идва време, когато котировките падат.При инвестиция във взаимен фонд пък трябва да се има предвид проблемът с инфлацията. Лихвите по банковите депозити често са по-ниски от инфлационното равнище, докато вложенията в продуктите на взаимен фонд предпазват парите на клиента поне от инфлацията.Да кажем, че убедите българите в предимството да инвестират в продуктите на Пайниър. Какво трябва да направят хората, които са решили да ви се доверят и да станат ваши клиенти?- Първо, трябва да се информират за различните видове продукти, които ще предлагаме чрез клоновата мрежа на БУЛБАНК. В банката хората ще бъдат насочени към служителите на търговския ни отдел, които ще им обяснят подробно процедурите, за да направят инвестиция в някои от продуктите на фонда. С всеки клиент ще бъде проведен разговор, за да разберем интересите и очакванията му. Ще му бъдат обяснени възможните приходи и потенциалните рискове, ако вложи парите си в един или друг продукт на Пайниър. След като клиентът направи своя избор, ще трябва да попълни специален формуляр и да си открие банкова сметка, в която да вложи сумата, предвидена за инвестиция. Минималният й размер за България е 500 евро или 500 долара за един продукт. Тези пари се прехвърлят в депозитарната банка на Пайниър - Ситибанк, Люксембург. Клиентът получава потвърждение, че сделката е сключена, и информация за това колко единици е закупил на каква цена и какви такси е платил за услугата. Той може по всяко време да се информира за ефективността на фонда, в който е вложил пари, тъй като ние ще му предоставяме информация за нетната стойност на активите му, от която зависи и доходът, който ще получи. Когато инвестира в определен фонд на Пайниър, клиентът реално става собственик на част от него. И ако реши, че иска обратно парите си, просто отива в БУЛБАНК и заявява желанието си. Фондовете могат да се прехвърлят на друго лице или пък да се трансформират. Примерно, след пет-десет години някой решава, че е направил достатъчно пари от американски акции и иска да вложи парите си в нещо по-сигурно. Той може да прехвърли дяловете си от фонда, който инвестира в американски акции, във фонда, чиито операции са съсредоточени в краткосрочни вложения в първокласни европейски облигации. Клиентът ни уведомява за това свое искане и ние извършваме замяната. Всички тези операции могат да се извършват в клоновете на БУЛБАНК.Какви са таксите, които ще събира Пайниър от българите, решили да инвестират във фондовете му?- Пайъниър събира встъпителна такса, която е различна за петте вида фондове, в които предлагаме да се инвестира. За фондовете с най-нисък риск тя е 1.5% от вложената сума, за най-рисковите и най-трудни за управление фондове таксата достига 5 процента. Втората такса е за управление и също варира от 1.4 до 2%, в зависимост от избрания за инвестиране фонд. С какви рискове трябва да се съобрази инвеститорът, когато избира в кой от продуктите на Пайниър да вложи парите си?- Рискът е свързан с инвестиционната стратегия, на която клиентът ще се спре. Затова ще повторя, че ние трябва да сме наясно какви ще са финансовите му нужди. Някой може да си иска обратно парите седмица след като ги е вложил. В такъв случай той не би трябвало да купува дялове в някой от фондовете ни, който инвестира в акции. Служителите ни обясняват тези детайли на клиентите, тъй като политиката на Пайниър е да бъде максимално прозрачна в отношенията си със своите клиенти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във