Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ПАЙНИЪР ИНВЕСТМЪНТ УПРАВЛЯВА 14 МЛН. ЕВРО НА БЪЛГАРИ

Две години след стъпването си в България Пайънир Инвестмънс вече има 39% пазарен дял и поддържа лидерска позиция сред деветте взаимни фонда на българския пазар. Дружеството управлява активи за 9 млн. евро, инвестирани от български граждани и фирми в акции на неговите подфондове. Освен тях Пайниър Инвестмънт управлява още 5 млн. евро, които български клиенти са инвестирали в т.нар. структурирани депозити на БУЛБАНК. Предимството на този вид инвестиция е, че клиентът не рискува да загуби главницата на вложението си. Освен това той може да е сигурен, че при изтичането на срока на структурирания депозит, който е тригодишен, ще получи и доход. Той няма да е по-малък от 1%, но и не може да надхвърля 70% от дохода на акциите на подфондовете на Пайниър Инвестмънт, в които са били инвестирани парите от структурираните депозити. Ако клиентът реши да инвестира парите си директно в някой от подфондовете на Пайниър Инвестмънт, той ще получи пълния размер на натрупаната доходност - ако има такава, но и рискува да загуби част от парите си - в случай че акциите на избрания от него подфонд се обезценят.Структурираните депозити са доказателство за доброто взаимодействие между БУЛБАНК и Пайниър Инвестмънт, като и двете дружества са собственост на УниКредито.Изследванията показват, че над 60% от спестяванията на българите са в банкови депозити и около 30.9% - в кеш. Във взаимните фондове са инвестирани едва 0.27% от свободните средства на гражданите, но перспективата е този дял постоянно да се увеличава за сметка на намаляване на парите, които са извън финансовите институции.

Facebook logo
Бъдете с нас и във