Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ПАДАНЕТО НА ОЛП НЕ НИ ИЗНЕНАДА

Живка Колева - дилър на Ейч Ви Би Банк БиохимМярката, която предприе УС на БНБ, отдавна се очакваше. Все пак тя бе записана в стратегията на Иван Искров за управление на Централната банка. Никой обаче не можеше да каже кога ще бъде приложена. След като Централната банка премахна тези 0.5% разлика между позициите купува и продава на фиксинга на лева спрямо еврото, отпадна и рискът от загуби от курсови разлики при тези сделки. Кредитните институции вече са спокойни, че при необходимост, могат да продадат евро за левове или да осребрят краткосрочните си държавни ценни книжа за левове и с тях да купят евро, без да се опасяват от загуби. Логично това доведе до повишаване на интереса им към тримесечните съкровищни бонове. Затова заявките за покупката им бяха по-големи от предложения общ номинал и правителството успя да ги пласира при по-ниска доходност.Петър Драмов - дилър на БУЛБАНКПреди, когато купувахме и продавахме евро срещу левове по цена, различна от фиксинга, тази разлика намаляваше дохода на банките. Става дума за следното: ние продавахме едно евро не за 1.95583 лв., а за 1.94605 лева. Тази загуба от близо една стотинка я покривахме, като искахме по-висока доходност от тримесечните съкровищни бонове или инвестирахме в по-дългосрочни държавни ценни книжа, които ни носеха по-голяма печалба. След като БНБ отмени разликата от 0.5% в котировките купува и продава, банките вече не бяха принудени да покриват загуби от курсови разлики от тези сделки и напълно нормално се съгласиха да купуват тримесечните съкровищни бонове при по-ниска доходност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във