Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ОТТЕГЛЯМ СЕ ОТ ПРЯКОТО УПРАВЛЕНИЕ НА БАНКАТА

Цветан Василев, председател на управителния съвет и изпълнителен директор Корпоративна банка, пред в.БАНКЕРЪГ-н Василев, заявихте преди време, че финансовата къща Бромак, на която сте едноличен собственик, иска разрешение от БНБ да придобие 27% от Корпоративна банка. Дяловете на кои от сегашните акционери ще изкупите?- Бромак има предварителен договор за покупката на 17% от капитала на банката, които в момента са собственост на три компании - И Ер Ди Интернешънъл Файненшъл Венчърс, Глен Крос Констракшънс Лимитид и Абот Лимитид. Днес Бромак притежава близо 10% от Корпоративна банка и ако получи разрешение за още 17%, ще бъде собственик на около 27% от акциите й.Вярно ли е, че на общото събрание на 30 юни ще напуснете управителния съвет на банката и ще бъдете избран в надзорния й съвет?- Голямата ни натовареност с оперативна работа не позволява на мен и на другия изпълнителен директор Янко Иванов да се концентрираме върху изработването на стратегията за развитие на Корпоративна банка. Затова решихме да излезем от управителния й съвет и вече като членове на надзора да се занимаваме с формирането на политиката й. В същото време ще контролираме отблизо работата на новите мениджъри - Орлин Русев и Илиан Зафиров, които сега са прокуристи, но на 23 юни получиха от БНБ сертификати за изпълнителни директори.Изпълнителната директорка на застрахователно дружество Виктория Жанета Джамбазка обяви в началото на май тази година, че предстои размяна на акции с Корпоративна банка. Така банката щяла да стане собственик на близо 10% от дружеството, а то - на 10% от нейния капитал... - Ще отговоря обстойно на този въпрос, когато има сделка. Засега мога само да кажа, че Виктория е поискала от Комисията по финансов надзор разрешение да стане собственик на 10% от капитала на Корпоративна банка, докато кредитната институция все още не е направила постъпки за придобиване на акции от Виктория. А докъде стигна процедурата по регистрацията на здравноосигурително дружество Родопи, в което също ще сте съакционери със ЗАД Виктория?- Внесена е молба за лицензиране, но заради летния сезон и отпуските по всяка вероятност ще получим разрешението през есента. Банката ще притежава 7% от капитала на това дружество, а Виктория - 3 процента. Целта ни е да обединим интересите на няколко компании, работещи във финансовия сектор, и съвместно да предлагаме разнообразни пакети от услуги.В началото на юни Корпоративна банка, СИБАНК и банка България инвест купиха на фондовата борса общо 10.1% от акциите на Булгартабак холдинг. СИБАНК и България инвест вече определиха своите представители в управлението на холдинга. Вие няма ли да ги последвате?- Аз и Янко Иванов сме предложени да участваме в директорските съвети на действащи дъщерни дружества на Булгартабак. Не мога да ви кажа в кои точно, тъй като това ще стане ясно едва след общото събрание на холдинга. Намеренията на СИБАНК, България Инвест и Корпоративна банка са да усъвършенстват финансовото управление на тези дъщерни дружества. Подобряването на показателите им ще повиши и стойността на пакетите от акции, които притежаваме в Булгартабак (Корпоративна банка и България инвест са собственици на по 2.5% от капитала на холдинга, а СИБАНК - на 5.1 процента).Как виждате бъдещето на Булгартабак?- Въпросът с политиката за развитието му, която трябва да бъде избрана, е доста сложен. Лично аз смятам, че след като холдингът е монополист, държавата трябва да го продаде. Без съмнение, частникът винаги е по-добър стопанин от държавата. Новите собственици на Булгартабак след приватизацията ще са заинтересовани да преструктурират неговата дейност по начин, който ще осигури по-висока печалба. Те ще имат мотивация да направят по-ефективни онези от дъщерните му дружества, които са пазарноориентирани и могат да оцелеят в условията на силната конкуренция на цигарения и тютюневия пазар. Разбира се, всяко преструктуриране на Булгартабак трябва да отчита и интересите на тютюнопроизводителите, защото това е както икономически, така и социален и политически въпрос. Мисля, че може да бъде намерено решение, което да съчетае интересите на всички страни, заинтересовани от бъдещето на холдинга.По всичко личи, че голяма част от бизнеса ви е свързан със сделките на фондовата борса. На 25 април например Корпоративна банка участва в търга за приватизация на 49% от акциите на ТЕЦ-Димитровград. Специален интерес ли имате към енергийния отрасъл? - Корпоративна банка се яви на този търг от името на свой клиент, но подадената оферта беше по-ниска от тази на конкурента, който игра през Първа инвестиционна банка. Работим активно в енергийния сектор. Има както български, така и чуждестранни клиенти, които са заинтересовани от участие в приватизацията на определени енергийни дружества. Енергетиката е един от стабилните отрасли в българската икономика. Ако има нещо, в което днес си заслужава да се инвестират пари, то това е енергетиката.Във финансовите среди се говори, че някои инвестиционни посредници предварително се договарят кой клиент да купи определен пакет акции и при какви цени. Но тези задкулисни договорки като че ли често се нарушават. Има ли такива случаи?- Не бих искал да коментирам тези приказки. Корпоративна банка не влиза в съюзи, в картели, в джентълменски споразумения с други инвестиционни посредници, ако това води до манипулиране на цената на акциите на пазара. Самият факт, че наш клиент даде най-високите цени за отделни пакети от енергоремонтните дружества, подсказва, че не правим такива уговорки.В началото на 2002-ра купихте от РОСЕКСИМБАНК част от вземанията, които тя придоби след покупката на активите на фалиралата БАЛКАНБАНК. Ще посочите ли най-големите си длъжници и как се развиват отношенията ви с тях?- С повечето от длъжниците са подписани извънсъдебни споразумения. С някои отношенията ни приключиха, защото изплатиха договорените цени по задълженията си. В момента най-сериозните длъжници, останали в портфейла ни, са трикотажното предприятие Нистра, срещу което е открита процедура по несъстоятелност. Имаме вземане и от Балканкар холдинг, което придобихме по линия на Балкан машинари.На каква сума са тези две вземания?- Балканкар холдинг ни дължи 5 млн. лв., но не сме привилегирован кредитор и нямаме обезпечения. Какво ще получим зависи от начина на продажба на предприятието и цената, която ще се постигне.Дългът на Нистра е за 4.5 млн. лв., половината от които са обезпечени със залог на машини и съоръжения. В едно предишно интервю за в. БАНКЕРЪ казахте, че в България трябва да се създаде пазар на вземанията от фирми. Не настъпи ли време за това?- Не е настъпило, защото законите в тази държава все още защитават повече длъжниците, отколкото кредиторите. В нормативните документи, уреждащи принудителното събиране на вземанията, има много вратички, които са в услуга на некоректните длъжници. Затова аз не съм оптимист, че скоро ще е възможно да се създаде нормален пазар на дългове. Проблемът е, че взаимоотношенията между държавните компании са сложни и оплетени. Голяма част от тях дължат някакви пари на другите или на бюджета. Представете си какво ще се случи при две значими държавни компании, ако едната поиска да продаде вземането си от другата. Как би пристъпила една държавна компания към несъстоятелност или ликвидация на друга държавна компания? Сигурен съм, че при такъв казус ще има опити за въздействие върху съда.С промени в кои закони ще се преодолеят пречките?- Има случаи, при които и самите банки пречат на съдия-изпълнителите. Ако клиентът е важен за дадена банка, тя прави всичко възможно да го опази от кредиторите, към които той е некоректен. Подобно неколегиално поведение затормозява изключително много процеса на събиране на вземанията и трябва да се предприемат законодателни мерки, които да ограничат възможностите нередовните длъжници да ощетяват банките.На 30 юни ще се проведе годишното общо събрание на Корпоративна банка. С какви финансови резултати приключи Корпоративна банка миналата година и какви са най-общите тенденции в развитието й през изминалите пет месеца на 2003-а ?- Печалбата за 2002-а по националните счетоводни стандарти е около 120 хил. лв., а по международните - 330 хил. лева. През първите пет месеца на 2003-а ръстът на активите на банката е с 40% по-голям в сравнение със същия период на миналата година. Планирали сме да приключим 2003-а с печалба от 1.5 млн. лв и към края на май вече сме постигнали половината от този резултат.

Facebook logo
Бъдете с нас и във