Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ОТР ЩУРМУВА БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР

Гореща зима очаква мениджърите и служителите на Банка ДСК. След проведеното на 21 октомври 2003-а общо събрание на банката, на което бяха приети новият й надзорен съвет и стратегията й за развитие до края на 2008-а, един от шефовете на софийските й клонове каза: Социализмът бе дотук. Сега такава центрофуга ще ни завърти, че свят ще ни се завие.На общото събрание на българската спестовна институция бе избран нов надзорен съвет, който ще бъде председателстван от президента на OTP Шандор Чани, а негови подгласници ще са заместник главните изпълнителни директори на унгарската банка Золтан Шпедер и Ласло Волф. Секретар на надзорния съвет ще е Ласло Шандор. Според председателя Чани в надзора ще влязат още двама души, но едва след като приетите от общото събрание промени в устава на спестовната банка бъдат регистрирани в съда.Оперативното управление на Банка ДСК е поверено на седемчленен управителен съвет, който се председателства от главния изпълнителен директор Красимир Ангарски. В него участват изпълнителните директори Георги Желев, отговарящ за банкирането на дребно; Диана Митева, чийто ресор са услугите за фирми; и Виолина Маринова, на която е поверен вътрешният контрол. Стоян Пенков остава член на управителния съвет и ще ръководи управление Човешки ресурси и правни въпроси. Чани обясни, че в момента се водят преговори с българин, който да заеме длъжността изпълнителен директор, отговарящ за операциите с другите банки и финансови институции. Президентът на OTP (О Ти Пи) каза, че предвиждат в управителния съвет да влезе и човек, който да отговаря за информационните технологии, тъй като това е една от сферите, в която Банка ДСК ще има много големи промени. Шандор Чани обяви, че планира активите на спестовната ни институция до края на 2008 г. да нараснат до 2.5 млрд. евро (в края на септември 2003-а те са около 800 млн. евро), а печалбата й да достигне 100 млн. евро. Той и колегите му от надзорния съвет обаче пропуснаха да коментират какъв дивидент очаква да получи OTP от Банка ДСК.Информациите по този въпрос са доста противоречиви. Някои от освободените служители на спестовната институция твърдят, че унгарците смятат да прибират по 80% от чистата й годишна печалба. Консултантите на OTP по приватизационната сделка обаче са категорични: цялата печалба ще остава в Банка ДСК. Тя ще бъде основният източник на средствата, с които унгарците ще направят обещаните 600 млн. лв. инвестиции в спестовната ни институция.Целта е за пет-шест години цената на Банка ДСК да се повиши чувствително. Това ще доведе до покачване на стойността на акциите й и когато след време някоя от големите чуждестранни банки реши да я погълне, акционерите й ще могат да продадат книжата си с голяма печалба, сподели пред БАНКЕРЪ финансов експерт, работещ за OTP, който предпочете да остане неназован. Той твърди, че унгарците ще държат стриктно да се изпълняват целите, заложени в петгодишната програма за развитие на Банка ДСК, тъй като според тях те ще й гарантират лидерските позиции на българския пазар и високата печалба.Някои служители в спестовната ни институция смятат, чепетгодишната стратегия за развитиекоято президентът на OTP Шандор Чани обяви на 21 октомври, след приключването на общото й събрание, е, меко казано, агресивна. В нея се предвижда възвръщаемостта на собствения й капитал да се покачи от 18% през 2002-ра на 25% през 2008 година.Оперативната ефективност на Банка ДСК, която отразява съотношението между разходите за дейността спрямо всички приходи, е планирано да се подобри от 66 на 50 процента.Хора, които са работили за OTP, твърдят, че от сегашните членове на управителния съвет на Банка ДСК никой не трябва да бъде спокоен за мястото синезависимо че са избрани с тригодишен мандат.Ако Чани прецени, че някой от мениджърите не е достатъчно агресивен в прилагането на стратегията за развитие на Банка ДСК, веднага ще го смени. Това важи и за административния персонал - от началниците на дирекции до шефовете на клонове и управления, каза финансист, който познава стила на шефа на OTP.Твърди се, че при обсъждането на въпросната стратегия с шефовете и директорите на спестовната институция някои от тях са предложили по-предпазлив подход и това им струвало директорските кресла. На Райко Карагьозов и на Огнян Йорданов например са били предложени по-ниски позиции в администрацията на спестовната институция. Карагьозов е отхвърлил направената му оферта и напуска банката. Огнян Йорданов, който работи в спестовната институция от септември 2001-ва обаче е приел новата длъжност и ще бъде началник на управление Финанси и международни пазари. На изпълнителната директорка Виолина Маринова съдбата се усмихна в последния момент. Оказа се, че Николай Марев - една от кандидатурите на унгарците за член на управителния съвет и изпълнителен директор на Банка ДСК до провеждането на общото събрание не е получил сертификат от БНБ. По тази причина в понеделник - 20 октомври, на Виолина Маринова изненадващо е предложено да остане член на управителния съвет и изпълнителен директор на българската банка и да отговаря за вътрешния контрол.Марев, който от септември 2003-а работи за OTP, е назначен за прокурист на Банка ДСК и ще отговаря за направление Финанси и планиране. Той заедно с Илдико Такс ще бъдат очите и ушите на Шандор Чани в спестовната ни институция. Чаровната русокоса унгарка Илдико Такс е на работа в OTP от близо година, където е началник на отдел Интеграция. Повече от четири месеца тя ръководеше екип от експерти на унгарската банка и на международната консултантска компания Макензи (по поръчка на УниКредито през 2000-а тя направи проучването на БУЛБАНК), които анализираха административната структура, финансовите операции и пазарите на Банка ДСК и изготвиха стратегията за развитието й до 2008-а, както и предложенията за лицата, които да оглавят управленията и дирекциите в спестовната институция. Такс няма да бъде назначена в българската институция, но ще продължи да контролира изпълнението на набелязаната от шефовете й стратегия.Плановете на унгарците са всяка година до края на 2008-а обемът на кредитите за граждани да нараства средно с по 17 процента. Целта е Банка ДСК да запази сегашните си позиции на пазара за потребителските заеми, от който през последните две-три години бележи постоянно отстъпление. През 2000-а тя бе отпуснала 83% (473 млн. лв.) от всички кредити за граждани, докато към края на септември 2003-а делът й е намалял до 50% (745 млн. лева). Поставената от Шандор Чани цел е: през 2008-а Банка ДСК да притежава не по-малко от 44% от този пазар. На пръв поглед това може и да изглежда странно, но тази задача е изключително предизвикателство, тъй като почти всички големи банки пробиват доста агресивно на този пазар и предлагат все по-облекчени условия. Например БИОХИМ от май до края на септември е отпуснала 106 млн. лв. кредити за граждани.Не по-малко амбициозна е целта до края на 2008-а Банка ДСК да е издала 2 млн. броя дебитни и кредитни картиВ момента тя е пласирала около 350 хил. броя дебитни карти и очакваното шесткратно увеличение може да бъде изпълнено само ако институцията предложи допълнителни екстри към този продукт като безплатна застраховка Живот и по-голям по размер краткосрочен кредит, по който се начисляват лихви, съизмерими с тези по потребителските заеми. Спестовната ни банка има възможност на привлече допълнителни клиенти, като предложи конкурентни условия по кредитните си карти, които ще пусне през ноември - например лихви, които са не по-високи от 15% годишно (при другите банки те са между 17 и 20%) и едногодишен срок за погасяване на тегления заем (по пуснатите до момента кредитни карти той е от един до шест месеца).В стратегията си унгарците са заложили в края на 2008-а Банка ДСК да владее 8-10% от пазара на фирмените кредитиЗадачата не изглежда неизпълнима, като се има предвид, че спестовната институция към края на септември контролира около 3.2% от този пазар. Не трябва обаче да се забравя, че тя няма голям опит в отпускането на фирмени заеми, особено що се отнася до валутните. Освен това големите и платежоспособни фирми отдавна са избрали своя обслужваща банка и за да я сменят, трябва да бъдат привлечени с много по-атрактивни условия и високо качество на обслужването, което предполага и наличието на модерна и безотказно действаща информационна система. А според Чани точно липсата на подобна система и голямата бюрокрация са основните проблеми на Банка ДСК.Ипотечните заеми също са приоритет за Банка ДСК. Към края на септември тя е отпуснала кредити за жилища с общ размер от 146.8 млн. лв. и държи 51% от този пазар. Президентът на OTP Шандор Чани заяви, че през следващите няколко години очаква бързо развитие на пазара на имоти в България. Според него в страната ни тепърва ще инвестират фирмите - собственици на големи търговски вериги, някои от които щели да влязат у нас с посредничеството на OTP и дъщерната й Банка ДСК. Президентът на OTP съобщи, че Банка ДСК ще създаде като свое дъщерно дружество специална Агенция за недвижими имоти, която до 2008 г. да притежава 10% от пазара на земи и сгради в България.Унгарците планират да създадат цяла мрежа от дружества, които да обхващат всички сегменти на пазара на финансови услуги. В този смисълБанка ДСК ще прерасне във финансова групав която ще има застрахователно, лизингово, пенсионноосигурително дружества, както и инвестиционна компания за управление на фондове. Част от тези компании вече съществуват като структури на спестовната институция. Целта е тя да стане мажоритарен собственик в тях и да ги преструктурира.От 1999 г. банката притежава 36.36% от акциите на застрахователното дружество Булстрад ДСК Живот и в момента води преговори с другия акционер на Булстрад да му продаде своя дял. Желанието на OTP е Банка ДСК да притежава собствена застрахователна компания, която да предоставя застраховки Живот на гражданите, ползващи потребителски кредити, и да застрахова ипотекираните имоти, с които са обезпечени отпуснатите от нея жилищни заеми.Спестовната институция присъства на осигурителния пазар като собственик на 95.5% от капитала на Спестовно-кооперативна пенсинноосигурителна компания Родина. Освен това тя е едноличен акционер в ДСК Транссекюрити - дружество, специализирано в инкасовата дейност, и в ДСК Турс - фирма, която притежава и управлява почивните бази на Банка ДСК. Унгарците засега нямат намерение да продават това дружество. Тяхната идея е почивните бази да бъдат обновени и фирмата да развива туристически бизнес.Шефовете на OTP имат намерение в рамките на една година унгарската банка съвместно с Банка ДСК да създаде своя фирма, специализирана в автомобилния лизинг, чрез която смята да пробие на пазара за финансиране на леки коли. Тази задача е възложена пряко на прокуриста Николай Марев.Само от направения дотук бегъл преглед на стратегията за развитие на Банка ДСК се вижда, че задачите, поставени от шефовете на OTP, доста ще поизпотят шефовете на спестовната ни институция. И те ще трябва да проявят доста голяма гъвкавост и инициативност, за да се докажат пред новите си собственици.

Facebook logo
Бъдете с нас и във