Банкеръ Weekly

Финансов дневник

OTP ЩЕ ЩУРМУВА ФИНАНСОВИЯ ПАЗАР

Продажбата на Банка ДСК ще приключи едва когато Банковата консолидационна компания прехвърли акциите си в нея на купувача - унгарската банка OTP (ОТП). За целта е необходимо да бъдат изпълнени няколко условия. OTP трябва да получи от българския и унгарския банков надзор и от антимонополните органи на двете държави разрешение да притежава 100% от акциите на Банка ДСК. Освен това тя трябва да преведе по сметките на БКК останалите 90% (279.9 млн. евро) от договорената цена (311 млн. евро) на сделката. Едва тогава консолидационната компания ще прехвърли на OTP акциите си в Банка ДСК, обясни изпълнителният директор на БКК Нели Кордовска на 20 май 2003-а година. Същият ден сутринта OTP плати на консолидационната компания 10% (31.1 млн. евро) от цената, което бе задължително условие за сключването на приватизационния договор. В 13.30 ч. в Гранитната зала на Министерския съвет той бе подписан от финансовия министър и председател на съвета на директорите на БКК Милен Велчев и от изпълнителния директор на компанията Нели Кордовска. От името на OTP подписите си под договора поставиха президентът на унгарската банка Шандор Чани и един от вицепрезидентите й Ласло Волф.Шандор Чани и Ласло Волф отказаха да дадат подробности по договора за покупката на Банка ДСК. Те обясниха само, че купувачът има право да поиска БКК да му върне до 25% от платената цена, ако открие финансови и юридически нередности, за които не е бил информиран в Банка ДСК. След пресконференцията в. БАНКЕРЪ научи, че 10% от цената са депозирани в специална ескроу сметка, а за 15% от сумата е подписано гаранционно споразумение. Според една от клаузите му, БКК има право да прехвърли на държавата поетите към ОТР гаранции. Този текст дава възможност на консолидационната компания да пристъпи към процедура по ликвидация, без да е необходимо да води допълнителни преговори с унгарската банка.Вместо за приватизационния договор представителите на OTP предпочетоха да говорят надълго и нашироко пред медиите за бъдещото развитие на Банка ДСК. Шандор Чани заяви, че след като Банка ДСК стане собственост на OTP, в нея ще започне процес на преструктуриране, който ще продължи около една година. Според Чани през този период е напълно логично печалбата на спестовната ни институция да е по-малка в сравнение с тази за 2002 г. (около 39 млн. лева).Очаквам печалбата на Банка ДСК да започне да нараства от 2005-а и годишният й размер да е над 20% от акционерния капитал, обяви президентът на OTP. Той изрично подчерта, че за развитието на Банка ДСК ще разчита на сегашния председател на управителния й съвет Красимир Ангарски. По думите на Чани банката ще бъде управлявана от български мениджърски екип, в който ще бъдат включени един-двама представители на OTP. Те ще отговарят за секторите в Банка ДСК, които ще претърпят най-сериозни промени - клоновата мрежа, информационната система и новите услуги. Унгарците имат намерение да увеличат броя на клоновете и на банкоматите в големите градове и да обърнат специално внимание на развитието на плащанията по електронен път. Според Шандор Чани освен в чисто банковите услуги у нас OTP ще се стреми да навлезе в застрахователна, пенсионноосигурителна и лизингова дейност. Той не даде повече подробности по тази тема, но вероятно за навлизането на тези пазарни ниши OTP ще ползва специализираните дъщерни дружества на спестовната ни институция. Както в. БАНКЕРЪ писа в бр. 9 (от 1 март 2003-а), Банка ДСК притежава Спестовно-кооперативна пенсионноосигурителна компания (СКПОК) Родина АД, ДСК-Турс ЕООД и ДСК-ТрансСекюрити ЕООД. Тя е и собственик на 37% от капитала на застрахователната компания Булстрад Живот, което от своя страна пък контролира 60% от акциите на Булстрад - Здравно осигуряване АД. На Банка ДСК й остава да създаде общозастрахователно дружество, лизингова фирма, както и компания, която е инвестиционен посредник. Ако пък новите собственици изцяло наложат у нас структурата на групата на OTP, Банка ДСК ще трябва да учреди и специално дружество, което ще се занимава с емитирането на ипотечни облигации и с отпускането на жилищни кредити, както и поне един взаимен фонд.

Facebook logo
Бъдете с нас и във