Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ОТНОВО ЩЕ СЕ ОБЛАГАТ ЛИХВИТЕ ПО КРЕДИТИ

Лихвите, платени от фирмите по банкови заеми, ще подлежат на регулиране в случаите на слаба капитализация, което означава, че те отново може да се облагат. Това изненадващо предвиди окончателният вариант на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), който Министерство на финансите разпрати до членовете на Националния съвет по данъчна политика. С облагането на лихвите по банкови заеми всъщност се възстановява положението отпреди 1 януари тази година - дотогава максималният размер на разходите за лихви по заеми от банки и трети лица, както и по финансов лизинг не можеше да надхвърля 75% от печалбата (изчистена от влиянието на лихвите). Утежнението сега обаче ще се отнася само за договори, сключени след 1 януари 2003 година. С други думи, ако банковият заем е с дата 29 декември 2002 г., платените по него лихви няма да се облагат. Нещо повече - според текста няма да се начислява данък и върху лихвите по кредити, договорени, да речем, през 2000 г., независимо че същите са подлежали на регулиране до 2002 година. Няма да се облагат и лихвите по заеми или по финансов лизинг, когато кредитополучателят е едноличен търговец. Причината е, че той няма капитал и следователно не може да се определи дали е налице слаба капитализация (съотношение между собствен и привлечен капитал по-малко от 2 към 1).Законопроектът за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане се оказа много по-обемист в сравнение с първоначалните идеи на заместник-министъра на финансите Гати Ал Джебури от май, когато бяха формулирани основните принципи на новата данъчна политика. От тогавашния проект са идеята за промяна на амортизационната политика, данъчните облекчения за създаване на работни места и признаването на разходите за ремонти. Но не е останал и помен от обещанието на заместник-министъра, че данъчните закони няма да се преработват заради новите счетоводни стандарти. В действителност всички разходи, които биха възникнали при новите правила за отчитане, ще подлежат на регулация за данъчни цели. Решен е и неясният въпрос с провизиите за вземания, каквито вече не съществуват - по новите стандарти има само провизии за задължения, а несъбраните вземания се отчитат като обезценка по стандарта за финансовите инструменти. Тази обезценка също няма да се признава за разход и изцяло ще се отнася към облагаемата сума. А ако след това вземането случайно се събере, счетоводно това ще се отрази като приход, който няма да се обложи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във