Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ОТ ПЪРВИ ЯНУАРИ ИДВА НОВАТА ЛИХВА ЛЕОНИА

От 1 януари 2005 г. банките и техните кредитополучатели ще бъдат сюрпризирани от БНБ с нов основен лихвен процент. Той ще се формира на базата на средномесечната доходност от еднодневните депозити, които се търгуват на междубанковия пазар. Експертите в БНБ смятат, че тази методика ще отразява по-вярно тенденциите на паричния пазар. На него всеки ден се сключват сделки за еднодневни депозити в размер на 150 млн. лева, като средната им доходност през последните две седмици се е движела между 1.95 и 2.05% на годишна база. Новият основен лихвен процент, който ще се нарича ЛЕОНИА (LEONIA), ще бъде обявяван всеки месец. В превод от латински ЛЕОНИА означава Лъвска земя, но тази асоциация не е умишлено търсена от експертите на БНБ. Просто името е формирано от наименованието на референтната лихва на Европейската централна банка ЕОНИА (EONIA), като пред него е добавена буквата L, за да обозначи, че основната лихва ще се отнася за българския левов пазар.Според експерти в БНБ въвеждането на новата методика - от 1 януари 2005 г., няма да доведе до повишаване на основната лихва. В момента тя се формира на базата на средната доходност на тримесечните държавни съкровищни бонове, които се продават от Министерството на финансите на всеки тридесет дни. Техният обем е 12 млн. лв. - близо 13 пъти по-малко от обема на еднодневните депозити, а лихвата, която бе формирана от продажбата на последната емисия тримесечни бонове, е 2.39% годишно. При това положение може да се предполага, че с въвеждането на ЛЕОНИА основната лихва в България ще бъде по-ниска от сегашната, което, макар и косвено, ще доведе до намаляване на лихвите по предоставяните от банките кредити. Въвеждането на новата методика за изчисляване на основната лихва се налага не само от факта, че тя се прилага от Европейската централна банка. Важна причина за това е постоянно намаляващият обем на емитираните държавни ценни книжа, който ще продължи да се свива заради големите излишъци в бюджета.

Facebook logo
Бъдете с нас и във