Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Остава предсрочната такса за заеми над 75 000 евро

Отпадането на таксата за предсрочно погасяване на ипотечни кредити не важи за всички - облекчението се отнася само до заеми, чийто размер не надхвърля 147 хил. лв., или 75 000 евро. Причината е, че заемите до този размер попадат в обхвата на Закона за потребителския кредит, който беше променен преди три месеца, а новите текстове влязоха в сила от 23 юли.


За да не правят лошо впечатление с общите си условия обаче, някои банки са премахнали таксите и за по-големи по размер ипотечни заеми. За да компенсират отпадането на тези такси, някои банки са въвели нови, чието използване законът не ограничава, други са повишили сега действащите. Други институции леко са завиши лихвите по тези заеми. Цената на кредитите в общи линии ще се запази. Вестник "БАНКЕРЪ" прогнозира подобни ефекти още докато червеният експерт Румен Гечев натискаше да се приемат поправките, продиктувани от улицата.


Повечето банки са заложили като основа за изчислението на таксите си пазарните индекси ЮРИБОР и СОФИБОР - първият се прилага за кредитите в евро, а вторият - за тези в левове. Най-често се прибягва до три- и до шестмесечните индекси, които имат всекидневни котировки и са публични.


Неустойка заменя високата лихва по бързите заеми при някои небанкови дружества, след като за тях с промените в същия закон беше въведен таван за годишния процент на разходите от 50 на сто.


Годишният процент на разходите, който включва лихвата и всички такси по жилищни, потребителски и бързи кредити, вече не може да надхвърля повече от пет пъти законовата лихва. Банките не могат да искат и такси за усвояване и управление на кредитите. Запазва се само таксата за кандидатстване за одобрение за кредит, каквато в момента събират някои банки.


Кредитните институции могат да променят едностранно лихвите си само ако в договора е предвидена възможност за намаляване или увеличаване на разхода по заема.


Слага се край и на дребния шрифт в договорите - всички текстове в тях вече трябва да са с еднакъв по размер вид и формат на шрифта.


При ипотечен кредит получателят има два варианта на договор. Ако заемът не може да бъде изплащан, банката се удовлетворява окончателно до размера на обезпечението. Втората възможност е, както досега - кредитополучателят носи отговорност с цялото си имущество.

Facebook logo
Бъдете с нас и във