Банкеръ Daily

Финансов дневник

Оптимизъм обзе банкерите

Около 86% от банкерите очакват подобрение на финансовото представяне на управляваната от тях банка. Това показват резултатите от традиционния Барометър на банките в България на консултантската компания EY Bulgaria, проучването проследява доверието на висшия банков мениджмънт към икономиката, банките и банковата система. Банкерите са оптимистично настроени и към състоянието на българската икономика - 63% от тях очакват слабото й подобрение през тази година.   

"Независимо от многото нови предизвикателства през 2018 година, банкерите имат положителни очаквания за развитието на икономиката в България и на банковия сектор в частност,” обобщи резултатите Милка Начева, съдружник в EY Bulgaria.

Банкерите са единодушни, че в следващите три години ще се случат големи и по-значителни по обем консолидации на банки. Такива сделки вероятно може да наблюдаваме и през следващите 12 месеца - според 28% от анкетираните, по-голяма е вероятността обаче това да са малки по обем консолидации (58%).  

Банковите мениджъри не очакват големи промени в политиките за отпускане на кредити в краткосрочен план. Все пак, голяма част от тях прогнозират по-либерални условия за кредитиране на малкия и средния бизнес в България. 

Като цяло от бранша предвиждат намаляване на намаляване на лошите кредити през следващите 12 месеца.

Очаквано въвеждането на новия стандарт МСФО 9 ще окаже ефект върху акумулираните обезценки за лошите кредити. По-голямата част (71%) от банковите мениджъри очакват 5-процента увеличение в натрупаните обезценки, за останалите анкетирани ръстът ще бъде по-съществен - между 10 и 15 на сто.  Въпреки значимостта на новите изисквания за сектора новият стандарт няма да се отрази съществено на капиталовата адекватност на управляваните от 43% от мениджърите банки. По-голямата част от банкерите обаче не предвиждат по-високите изисквания да доведат до съществени промени в договорните отношения на съществуващите кредитни продукти.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във