Банкеръ Daily

Финансов дневник

Оплетени в мрежата на Кредитния регистър

При нужда от пари много хора често прибягват до удобните банкови заеми, а това крие своите рискове. Дори веднъж да закъснее  с плащането, кредитополучателят  вероятно ще бъде записан като „лош платец“ в Централния кредитен регистър.

Няма значение, че след това  е изплатил  задълженията си, заедно с лихвите. Лошата кредитна история остава в архивите и може в най-неподходящия момент да му попречи да получи  нов кредит. Има ли решение?

Чрез писмено заявление, отправено къмЦентралния кредитен регистър (ЦКР), длъжникът може да поиска  да му  се издаде удостоверение  дали има  задължения, коментира за „БАНКЕРЪ“ брокер Десислава Щебетовска. Ако няма  кредитни задължения, това ще се отрази в удостоверението. Веднъж годишно хората имат право на безплатна справка от ЦКР.

Информацията в регистъра се обновява периодично - до 15-20-то число на месеца, следващ отчетния период. По принцип в справката от ЦКР се съдържат данни за период от пет години назад за активни и просрочени кредити от даден клиент  към всички банки.

Експертът съветва кредитоискателят да вземе удостоверение от банката, в която е имал кредит, че вече няма никакви задължения и че кредитът му е напълно погасен. След това може да опита да кандидатства отново с удостоверението от ЦКР и удостоверението на  банката, чиито услуги е ползвал. Консултацията с кредитен специалист е препоръчителна.

Какво представлява кредитният рейтинг и как му се отразява лошото кредитно минало? Реално това е оценка на кредитоспособността на лица и фирми, обяснява брокер Даниела Желязкова. Рейтингът показва на кредитодателите или на  инвеститорите какви са възможностите на кредитополучателите да изплащат надеждно задълженията си. Калкулира се според кредитното им минало и  възможностите им в момента.

За физическите лица например притежаването на недвижим имот е добър атестат и влияе положително върху кредитния рейтинг, докато високата възраст - отрицателно. Ниският кредитен рейтинг съответно означава по-голям риск за кредитодателя и води до получаване на заем с по-висока лихва, а най-често - до отказ от кредитиране.

Кредитният рейтинг се определя, като се вземат предвид следните критерии:

- Кредитно минало на платеца: информация по плащания към банки и инвеститори, заеми за движимо и недвижимо имущество, плащания по кредитни карти, плащания към доставчици и оператори, просрочени дългове, съдебни дела, искове или присъди, свързани с неплатежоспособност;

- Настоящо финансово състояние: оценка на всички активи - банкови сметки, дебитни карти, собственост, доходи, текущи кредити и др.;

- Надеждност на кредитоискателя: доброто образование, високоплатената професия, ниската възраст влияят благоприятно на кредитния рейтинг, както и обратното - ниското образование, недобре платената работа и високата възраст понижават стойността му.

Брокерите съветват преди човек да тръгне да тегли  кредит от  банка, да  обърне  внимание на тези условия.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във