Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ОКОЛО ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД ЗАМИРИСА НА ВОЙНА

За броени дни битката за завземането на Индустриален фонд се завъртя на пълни обороти. Картите вече са свалени и от тихия фронт борбата се пренесе в публичното пространство. Атаката за овладяването на мениджмънта на бившия приватизационен фонд започна инвестиционният посредник София интернешънъл секюритиз с изкупуването на книжа от акционери на дружеството в провинцията. Първата явна операция за осъществяването на замисъла бе проведена в сряда (11 септември), когато бяха прехвърлени 46 035 акции от фонда, или над 5% от неговия капитал. Източници на в. БАНКЕРЪ довериха, че новият им собственик е лице, близко до София интернешънъл секюритиз. По този начин посредникът официално стана най-големият притежател на книжа в Индустриален фонд. В същото време противниците му - сегашното ръководство на дружеството, в което е и депутатът от ДПС Исмет Саралийски, държи само около 15 хил. акции и вече изостава значително. Една друга операция обаче разбуни духовете в редиците на агресора. Миналата седмица, чрез посредника Дилингова финансова компания, бяха регистрирани няколко сделки за общо около 20% от капитала на врачанския холдинг Дунав и, както се оказа, ги е лапнал все същият Индустриален фонд. Неговите мениджъри са броили за акциите на Дунав 175 хил. лв., но което е по-важното, с толкова са намалели и паричните средства в банковите сметки на фонда. Досега в тях имаше над 800 хил. лв. и именно тези пари бяха притегателната сила, накарала София интернешънъл секюритиз да се впусне в сражението. Обектът на превземането отдавна бе продал книжата си, придобити от участието му в масовата приватизация през 1996-1997 г., и оттогава насам не притежаваше нищо друго освен пари и облигации. С идеята да хване достатъчен дял от неговия капитал и така да сложи ръка върху всичките налични средства. София интернешънъл секюритиз изкупуваше акциите на фонда на цена, по-висока от нетната стойност на активите му. Само че сега излиза, че собствените му пари изтичат към инвестиции със съмнителна възвръщаемост. Цялата история придобива и малко комичен характер, като си припомним как преди година изпълнителният директор на Индустриален фонд Борислав Киров заяви пред столичен седмичник, че не смята да инвестира в акции, защото който е сторил това, все е загубил.Холдинг Дунав е учреден от няколко бизнесмени от Северозападна България, които от година насам враждуват помежду си горе-долу по познатата от футболните първенства система всеки срещу всеки. Акциите, закупени от Индустриален фонд, са били контролирани предимно от единия от управителите му и негов изпълнителен директор до 2001 г., Евгени Евгениев. Дунав притежава мажоритарни пакети от три дружества в региона - ЗМК-Ружинци, Пътстройинженеринг - Враца, и Бдин - Видин. Запознати твърдят, че мениджърите на Индустриален фонд имат шанс да се възползват още по-добре от котерийните битки в холдинга, тъй като освен със споменатия Евгениев поддържали добри връзки и с някои от останалите собственици. При всички положения в бъдеще те ще могат да пласират изгодно новозакупените акции. Но, ако София интернешънъл секюритиз поеме контрола върху фонда, шефовете му ще бъдат изолирани от ръководството и няма да се облажат от дунавските книжа. Ето защо в София интернешънъл секюритиз подозират, че покупката на акциите е всъщност опит за източване на Индустриален фонд. С това се обяснява и високата цена на придобиването им. Заинтересовани злословят, че част от нея е отишла не в джобовете на досегашните притежатели на книжата, а в нечии други.Опасенията от бъдещи маневри за обезкръвяване на инвестиционното дружество може да накарат София интернешънъл секюритиз да действа по-бързо от първоначално предвиденото. Като акционер с над 5% от капитала посредникът има право да вкара контрольор във фонда, който да проследява делата на управниците му. Очаква се и започването на процедура за свикване на общо събрание, което да смени членовете на съвета на директорите. Съществуват предположения, че София интернешънъл секюритиз притежава далеч повече акции от официално регистрираните 5 процента. Засега обаче те се пазели като резерв и ще бъдат използвани, когато му дойде времето, отбелязват злите езици. Като нищо посредникът може да включи в арсенала си и други оръжия. Например позоваването на член 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, който повелява, че членовете на управителните органи на дружествата са длъжни да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, по който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери. Нищо не пречи на инвестиционния посредник да поиска от съда да постанови, че покупката на 20% от холдинг Дунав е извършена в ущърб на акционерите на фонда. В крайна сметка вложените от София интернешънъл секюритиз пари за превземането на Индустриален фонд надминават 100 хил. лв. и неговите управители едва ли ще развеят лесно белия байряк.

Facebook logo
Бъдете с нас и във