Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ОГРАНИЧЕНИЯТА В КРЕДИТИРАНЕТО ПРОМЕНИХА БИЗНЕС ПЛАНОВЕТЕ НИ

Филип Ламе, изпълнителен директор на SG ЕКСПРЕСБАНК, пред в. БАНКЕРЪГ-н Ламе, как ще се отразят на дейността на SG ЕКСПРЕСБАНК ограниченията на БНБ, свързани с кредитирането?- Както всички банки, дейността на SG ЕКСПРЕСБАНК ще бъде засегната от наскоро въведените от БНБ мерки за ограничаване на кредитите. Всъщност ние ще трябва да интегрираме това ново ограничение в нашата търговска политика, която не ще можем да развием, както беше предвидено първоначално. Ако добре разбираме причините, които предизвикаха приемането на новата наредба, то можем само да съжаляваме, че тя е с общ характер и липсва диференциация, което ни се струва, че ще има неблагоприятно влияние върху развитието на икономическата дейност на страната и на нейните предприятия, които трябва да инвестират, за да се подготвят за предстоящото присъединяване към Европейския съюз. Относно това което пряко ни засяга, ясно е, че ние ще направим необходимото, за да спазим тази нова наредба и по този начин ще избегнем формирането на допълнителни минимални задължителни резерви в БНБ.Koи са бизнес приоритетите на SG ЕКСПРЕСБАНК за 2005 година?- Смятаме да продължим разширяването на клоновата ни мрежа, за да оптимизираме нашето географско покритие в страната и да подсилим присъствието ни в близост до гражданите и фирмите. Ще продължим също да обогатяваме нашата гама от услуги с цел да обслужваме по-добре нашите клиенти. В тази връзка наскоро създадохме лизингово дружество, на което възлагаме големи надежди. Скоро ще предложим продажбата на акции на взаимни инвестиционни фондове. Не не липсват проекти след като имаме пазар, на който има търсене.Смятате ли да местите централата на банката от Варна в София?- Държа да уточня, че не правим проекти да местим нашето основно седалище. В настоящия момент сме много добре позиционирани в гр.Варна, където нашите екипи разполагат с много добра работна среда, която им позволява да се изяват и да работят пълноценно. Но все пак смятаме да променим нашата стратегия и през септември да преместим нашата Търговска дирекция в София.Имате ли намерение да купувате и друга българска кредитна институция?- Смятаме да продължим нашата политика на вътрешно разрастване. Ясно е все пак, че сме готови да се възползваме от всяка възможност за разрастване навън (б. ред. - чрез закупуване на друга банка в България и консолидация с нея), стига да получи качествено предложение и добре обоснована цена. Това е тема, към която сме широко отворени и сме готови да проучим всички предложения.Много чуждестранни инвеститори се оплакват от незадоволителната работа на българската правораздавателна система. Какви са впечатленията ви от работата на нашия съд? - По този въпрос ще се присъединя към становището на Европейската комисия, която в последния си доклад подчертава, че България трябва да направи сериозен напредък в областта на съдебната система. Страната е на правилен път, но трябва да положи още усилия, за да гарантира на инвеститорите ясна и сигурна среда. Инвестицията съставлява залог за бъдещето, което предполага предвидимост и минимум неизвестности. Правилата на играта трябва да са ясни за всички, независимо дали става въпрос за инвеститори, кредитори или длъжници. Законът трябва да е над всичко. Като стана дума за правораздаване, как се развива делото по несъстоятелността на един от големите длъжници на банката Енергокабел, който има да ви връща 6 млн. щ. долара?- Последните решения на съда внесоха известна увереност относно благоприятния изход на това дело. Би трябвало да излезем от този случай, без да претърпим загуби. Убедителните доказателства, които сме представили на съда, би трябвало да ни позволят да докажем правотата си.В последно време в България се заговори за нелоялна конкуренция между банките и за некоректните и често заблуждаващи рекламни послания, които те правят към своите клиенти. Страда ли SG ЕКСПРЕСБАНК от нелоялна конкуренция?- Българският пазар стана много конкурентен и търговските политики на отделните банки са твърде агресивни. В търговски план сме потърпевши от някои примери за некоректна рекламна комуникация. Нашата позиция по този въпрос е недвусмислена: ние сме длъжни да даваме съвети на клиентите, поради което трябва да работим при ясни и прозрачни условия. Нашето призвание не е да печелим от единични сделки, а да развиваме дългосрочни партньорски отношения с нашите клиенти. Ето защо отдаваме голямо значение на понятието професионализъм, което е част от трите ценности, върху които Сосиете Женерал (към която принадлежим) основа своето развитие.Във Франция съществуващата институционална и законодателна рамка гарантира защитата на клиентите и предотвратяването на някои злоупотреби. Например съществуват редица асоциации на потребителите, които осигуряват закрила на интересите на клиентите. В законодателен план финансовите институции са длъжни да обявяват ефективния лихвен процент по кредитите, което позволява да се гарантира максимална прозрачност и съпоставимост между различните оферти. За приемането на една или друга оферта за финансови услуги се изисква определен срок, през който клиентът може да разсмисли и евентуално да даде отказ. Съществуват и други разпоредби, които гарантират защитата на правата на клиентите.От 2007 г. предстои да бъдат въведени новите изисквания за капиталовата адекватност, известни като механизма Базел II. Какво е направено в SG ЕКСПРЕСБАНК за прилагането на тези изисквания? - Базел II е структуроопределящ за цялата банкова общност. Нашата дейност се вписва по същество в рамките на проекта за прилагане на Базел II, развит от Сосиете Женерал в световен план. Ние работим по прилагането му повече от 18 месеца и ще имаме готовност да заработим в съответствие с новите изисквания от началото на 2006 година. Цената на този проект е част от стойността на глобалния проект за смяна на нашата информационна система.

Facebook logo
Бъдете с нас и във