Банкеръ Daily

Финансов дневник

Одиторският надзор си сменя началника

Докато цялото общество се занимава с АЕЦ "Белене", с докладите на Европейската комисия за България и с какви ли още не  събития, в Народното събрание се придвижва процедурата по избор на нов председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори. За повечето хора тази институция е напълно непозната, но за бизнеса и за финансистите е ясно, че това  е един от най-важните надзорни органи. Той контролира дали отделните експерт-счетоводители и одиторските компании, в които те работят, спазват правилата на Международните счетоводни и Международните одиторски стандарт  при проверката и заверката на балансите и отчетите на всички компании, подлежащи на такъв одит. Точно техният подпис е една от гаранциите, че балансите и отчетите на фирмата отразяват правилно финансовото й състояние. Ще напомним, че  преди време стана сериозен скандал около  заверката, която одиторската компания "Кей Пи Ем Джи" бе направила на балансите и отчетите на КТБ. Този случай бе обект на специално разследване от страна на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, което завърши с противоречиви резултати, независимо че сегашният председател на комисията Ваня Донева положи доста усилия, за да изпълни очакванията на управляващото мнозинство, а и на други заинтересовани от интригата парламентарни политически сили. 

Точно заради тези усилия на Донева се предполагаше, че именно тя и сега  отново ще бъде номинирана от управляващите за председател на комисията. Но май няма да стане така. Поне засега единствената номинация за тази позиция, която е внесена в секретариата на Народното събрание, е  за  сегашния член на комисията проф. Огнян Симеонов. Той е известен в професионалните счетоводни и одиторски среди, както и сред  академичната общност. От 2002-ра до 2016-а  е бил заместник-декан и декан на факултета "Финансово-счетоводен" на УНСС, ръководител на катедра "Финансов контрол", както и заместник-ректор на УНСС. Освен това Симеонов е бил член на Консултативния комитет на председателя на Сметната палата, на одитния комитет на Министерството на финансите, на Фонд "Земеделие" и на Българския енергиен холдинг. Кандидатурата му е внесена от парламентарната група на ГЕРБ и това вече е сериозна гаранция, че ще бъде избран за председател на комисията.

Не може да се твърди обаче, че и каузата на Ваня Донева  е напълно изгубена. Не трябва да се забравя, че един от членовете на комисията се избира по предложение на нейния председател. И няма да е чудно, ако след като бъде избран за председател, Огнян Симеонов  номинира именно Донева да го замени на  овакантеното от него място  като член на комисията.

Останалите членове също са  номинации на  председателя на комисията, но всъщност са кандидати на БНБ, на Института на дипломираните експерт-счетоводители и на Министерството на финансите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във