Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ОЧАКВАМ В БЪЛГАРИЯ ДА ОСТАНАТ ЧЕТИРИ-ПЕТ УНИВЕРСАЛНИ БАНКИ

Ян Вилем Оверватер, регионален директор на ING Банк в БългарияЯн Вилем Оверватер е роден през 1959 г. в Холандия. Завършва магистърска степен по гражданско и бизнес право, учи философия и методология. В кариерата си досега е бил: директор Корпоративно банкиране на Ен Ем Би Банк Сингапур, помощник-вицепрезидент Корпоративни финанси на ИНГ Банк Сао Паоло и помощник генерален директор ИНГ Банк Джакарта. Преди да заеме длъжността регионален директор на ИНГ Банк в България през 2001 г. Ян Вилем Оверватер е заместник регионален директор в ИНГ Банк Чехия. Женен е, има четири деца.Г-н Оверватер, кое отличава ИНГ Банк от останалите банки в България?- Различното е, че нямаме широка мрежа като повечето търговски банки, само два клона в София - и във Варна, и сме концентрирал дейността си в определена пазарна ниша - корпоративния бизнес. Местни или чуждестранни корпоративни клиенти обслужвате с предимство?- Не правим разлика между компаниите. Скоро изготвихме списък на клиентите, които ползват услугите ни в няколко държави, в който са представени фирми от всякакви националности, в това число и български. За нас те са приоритетни в глобален мащаб, което означава, че ги обслужваме на възможно най-високо ниво. Компанията Шел например получава отлично обслужване навсякъде, независимо на кой пазар работи. В портфейла си имаме и други клиенти, които не попадат в този списък, но също получават качествени услуги и продукти. Корпоративното банкиране развиваме в 45 страни по света с 20 хиляди служители.Имате ли сериозни конкуренти в този сегмент в България? - Да, защото в страната работят много банки, които се стремят да привличат едни и същи клиенти. ИНГ Банк и Ситибанк в София са клонове на глобални кредитни институции, които разполагат с огромно ноу-хау за определени корпоративни продукти. До растеж в топсектора води правилното комбиниране на услуги и продукти. Ние сме в привилегирована позиция, защото сме тук от десет години и с много от големите фирми се познаваме и работим отдавна. Въпреки това непрекъснато следим тенденциите и се борим за пазарен дял, защото условията стават все по-конкурентни. Казахте, че банките в страната са много, а какъв е оптималният им брой? - Определено са много. Всяка от кредитните институции избира в каква посока ще се развива. За да се изгради широка клонова мрежа, са нужни огромни инвестиции. Населението в страната е около 7-8 млн. души, което лимитира пазара. Така че занапред ще има не само печеливши, но и губещи банки, които ще се наложи да се продадат. Забележете, че тук вече не идват нови чуждестранни банки, защото си мислят, че има твърде много на местния пазар. С продажбата на ХЕБРОСБАНК започна процес на консолидация, който ще продължи. Трудно може да се прецени отсега какъв ще е оптималният брой на банките. Може би ще останат четири-пет с развита клонова мрежа и няколко специализирани.Всички български банки са търговски, универсални, ще се наложи ли да се специализират?- Мисля, че с времето постепенно ще се появят специализирани банки, които да разбират от проектно или от експортно финансиране. Нужни са и банки, които ще се занимават с капиталовите пазари.Планирате ли да разширите услугите за граждани в ИНГ Банк?- На този етап - не. Предлагаме услуги на дребно само за служителите на корпоративните си клиенти, като изискването за фирмите, които обслужваме, е да имат минимум 10 млн. евро годишен оборот. Не работим с малки фирми, защото нямаме развита клонова мрежа.Комбинацията между застраховане и банкиране се наложи в банковото дело, а ИНГ Груп е сред глобалните лидери в животозастраховането. Защо не приложихте застрахователното си ноу-хау още с навлизането си на българския пазар?- Преди десет години не съществуваше правна рамка за това и хората тук още нямаха концепция за застрахователния бизнес, за който са нужни солидни инвестиции. А когато инвестираш, очакваш възвръщаемост, затова много внимателно преценяваме условията. В момента наблюдаваме пазара на животозастраховането, който все още не е добре развит. Ще изберем най-подходящия момент, за да се включим. Имаме дългогодишни традиции и опит, които ще използваме. Възможно ли е това да стане чрез Пиреос Банк, с която сте в съдружие и чрез която сте инвестирали в застрахователния пазар в Гърция?- Най-важна е дистрибуцията и ще преценим кои ще са най-добрите канали за предлагане на този продукт. ИНГ Груп наистина има договор за съвместна дейност с Пиреос Груп, но не и за съвместно навлизане на българския пазар. От опита си другаде знаем, че точно тази комбинация - животозастраховане плюс банкиране - работи много успешно.От 2001 г. развивате в България пенсионноосигурителен бизнес в комбинация с банкиране. Печелившо ли се оказа това съчетание?- Навлязохме на местния пенсионноосигурителен пазар, защото правната рамка го позволяваше. И много бързо се развихме и доказахме. Съчетанието ИНГ Груп да предоставя професионални пенсионноосигурителни продукти и пълна гама банкови услуги за корпоративния сектор поставя институцията в благоприятно положение за бъдещите й дейности в България.Планирате ли да се захванете и с лизинговане?- Не, защото на този етап лизинговият бизнес също е ориентиран предимно към малките и средните предприятия. С развитието на пазара по-късно бихме могли да помислим и за лизингова дейност.ИНГ Банк участва на капиталовите пазари в Централна и Източна Европа. Допринася ли тя за развитието на капиталов пазар в България?- Винаги сме били активни на българския дългов пазар. Първичен дилър сме от 1997 г., а сме и най-големият депозитар. Участваме не само в търговията с български ценни книжа, но също така и на възникващия пазар на корпоративни облигации - първичен и вторичен. ИНГ Банк има успешно реализирани няколко емисии на наши клиенти. Например петгодишните облигации на Петрол в размер на 15 млн. лв. и на ЕВРОБАНК - за 7 млн. лева. Как оценявате състоянието на българската фондова борса? Защо банките не са по-активни на този пазар?- ИНГ Банк продължава да предоставя посреднически услуги за своите клиенти. Осигуряваме възможности на международни компании да инвестират в местни ценни книжа. По принцип банките биха могли да бъдат по-активни и да намират клиенти, които имат нужда от финансиране. Но тази дейност все още не е добре развита в България. Може би на по-късен етап кредитните институции ще играят по-активна роля, като разработват продукти, които да пласират на този пазар. Банките, чийто приоритет е банкирането на дребно, биха могли да продават акциите на взаимни фондове.ИНГ Банк стана организатор на едни от най-големите синдикирани кредити за български фирми. Продължавате ли да развивате този тип финансиране?- В сътрудничество с други финансови институции организирахме най-голямото синдикирано банково финансиране в региона за компанията М-Тел. Заедно с други две банки отпуснахме рефинансиране от 400 млн. евро и за БТК, което ще й позволи да инвестира в изграждането на GSM-мрежа. Получихме мандат от американската енергийна компания Ей И Ес (АЕS) да организираме синдикирано финансиране за довършване на Марица-изток 1. Проектът е на стойност 650 млн. евро и в момента работим усилено върху него.Не сте ли подранили с амбицията си за повсеместно он-лайн банкиране?- ИНГ Банк стартира ИНТЕРНЕТ-страницата си през 2000 г., като основната ни цел бе да сме достъпни чрез всички комуникационни канали. През 2002 г. въведохме приложението ИНГ Онлайн, което дава възможност на клиентите да се информират за наличностите и движенията по сметките си, за състоянието по депозитите и кредитите си, за валутните курсове и лихвените проценти на банката чрез ИНТЕРНЕТ. Те могат да извършват активни операции - плащания, откриване на срочни депозити, покупко-продажба на валута и др., от персоналните си компютри, без да посещават банковия офис. Системата е изработена от екип специалисти в ИНГ Банк, клон София и успешно се внедрява в други страни от региона. Над 50% от клиентите ни използват ИНГ Онлайн банкиране, над 75% от всички плащания се извършват онлайн.Обявявате се за образцов работодател, какво означава това?- В сферата на човешките ресурси се ръководим от делови принципи -уважението към личността е в основата на всички наши контакти. Стремим се да насърчаваме разнообразието и различието, като създаваме среда, в която всеки служител пълноценно да постига делови и лични успехи и да бъде ценен заради това, което го отличава като личност. Да бъдем примерен работодател означава да плащаме по-добри заплати, да даваме равни възможности, без да фаворизираме или дискриминираме една или друга група, например мъжете за сметка на жените. Законът ни задължава да покриваме социалните осигуровки на служителите си, а ние ги стимулираме да посещават фитнесзали и да спортуват, защото така ще бъдат по-здрави. Покриваме здравните им осигуровки и разходи, пенсионните им осигуровки и други социални нужди. Насърчаваме личното развитие в кариерата на всеки чрез съвременни схеми за обучение - техническо или мениджърско, както и за развитие на управленски умения и други.

Facebook logo
Бъдете с нас и във