Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ПИМБ МИНА КАТО ПО НОТИ

Акционерите на Първа източна международна банка спазиха наложената от няколко години насам традиция да провеждат общите си събрания бързо, стегнато и дисциплинирано. На 28 май, за около час и половина, те гласуваха решенията по всичките седем точки от предварително обявения дневен ред. По-голямата част от времето отиде за изчитането и приемането на предложенията за промени в устава на банката, чиято цел бе той да се приведе в съответствие с изискванията на Търговския закон.Акционерите на ПИМБ приеха доклада на председателя на управителния й съвет Анна Събева. Според него през 2003-а активите на банката са нараснали с близо 34%, като в края на годината общият им размер е над 158.6 млн. лева. Обемът на отпуснатите кредитите се е увеличил с 57% и към 31 декември 2003-а е повече от 103.1 млн. лв., а собственият й капитал е нараснал от 23.6 млн. на 25.4 млн. лева.На общото събрание бе гласувано ПИМБ да не раздава дивидент, а цялата й печалба за 2003-а, която е в размер на 1.59 млн. лв., да бъде заделена във фонд Резервен. Целта е банката да разполага с достатъчно средства , за да продължи разширяването на пазарните си позиции. Сега ПИМБ владее едва 1% от пазара на кредити и 0.9% от средствата по депозити и сметки на граждани и фирми.Акционерите освободиха от отговорност членовете на надзорния и на управителния й съвети и преизбраха за надзорници Иван Драгневски, Георги Харизанов, Георги Георгиев, Траян Лялев и Младен Мутафчийски.

Facebook logo
Бъдете с нас и във