Банкеръ Daily

Финансов дневник

Общото събрание на акционерите одобри вливането на СИБАНК в ОББ

Общо събрание на акционерите на ОББ одобри днес вливането на СИБАНК в ОББ, съобщиха от Обединена българска банка. След получаването на разрешение за вливане от Българската народна банка и вписването на вливането в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ще съществува само едно юридическо лице  - Обединена Българска Банка АД.

В общото събрание взеха участие представители на KBC Банк – мажоритарен акционер на ОББ и едноличен собственик на капитала на СИБАНК, съобщиха от пресцентъра на СИБАНК, ръководена от Петър Андронов.

По време на събранието бяха одобрени предложеният договор за вливане, както и докладът на управителния съвет на ОББ във връзка с вливането.

В резултат на вливането ще бъде увеличен капиталът на ОББ със 17 874 239 лева. Размерът на увеличението не е по-голям от чистата стойност на имуществото на СИБАНК, което в резултат от вливането ще премине в ОББ.

Сред решенията, одобрени от общото събрание, е и промяна на адреса на управление на ОББ.

Той съвпада с адреса на управление на СИБАНК – гр. София 1463, район Триадица, бул. Витоша 89 Б.

Решение със сходно съдържание, което одобрява вливането на СИБАНК в ОББ,  беше взето от KBC Банк, в качеството му на едноличен собственик на капитала на СИБАНК.

Двете решения ще бъдат предоставени на БНБ, като се очаква централната банка да се произнесе по вливането в първите месеци на 2018 г.

След приключване на процедурата по вливане на СИБАНК в ОББ ще съществува само едно юридическо лице – Обединена българска банка АД, а клиентите на СИБАНК ще станат клиенти на ОББ.

Дейността на СИБАНК ще се прекрати без ликвидация, като цялото й имущество ще премине към ОББ, която ще стане неин универсален правоприемник.

Facebook logo
Бъдете с нас и във