Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ОБЩИТЕ СЪБРАНИЯ НА ПИБ МИНАВАТ НА СЯНКА

Провеждането на общите събрание на Първа инвестиционна банка вече няма да е публично достояние, тъй като тяхното свикване няма да се обявява в Държавен вестник. За тях ще научават само акционерите на кредитната институция, които ще бъдат известявани чрез писма.Това реши общото събрание на банката, проведено на 12 май 2003-а. Подобна възможност за уведомяване на акционерите дава чл.223, ал.4 на Търговския закон. Според приетата през 2000 г. поправка в него, когато едно дружество няма издадени акции на приносител (така е във всички банки), общото му събрание може да се свика само чрез разпращането на писмени покани, а не чрез публикации в Държавен вестник. И ПИБ се възползва от нея, тъй като има малко на брой акционери. Австрийският инвестиционен фонд ЕПИК притежава 39% от банката, ЕБВР - 20%, Първа финансово-брокерска къща АД - 13.9%, а собствениците й Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев държат по 12.33% от капитала на ПИБ.Едва ли е удачно точно банките да имат възможност да свикват общи събрания само чрез писмени покани до акционерите. Независимо дали капиталът им е собственост на няколко или на много акционери, банките по своята същност са публични институции, тъй като управляват парите на голям брой клиенти. И тези клиенти имат право да знаят какво се случва в кредитните институции и какви решения за съдбата им вземат техните акционери. Това се отнася най-вече за големите банки, сред които е и ПИБ. Проведеното на 12 май общо събрание на ПИБ реши цялата й печалба за 2002-ра да бъде заделена във фонд Резервен. Акционерите гласуваха броят членовете на управителния съвет на банката да бъде увеличен от пет на седем човека. В него остават изпълнителните директори Джонатан Хартфийлт, който го председателства, Мая Георгиева, Матьо Матеев и Йордан Скорчев. Другите трима членове на управителния съвет ще са главната счетоводителка на банката Евгения Стоянова, Иван Иванов - директор Клонова мрежа, и Любомир Весов - директор Кредитиране. Те ще бъдат назначени от надзорния съвет на банката едва когато получат сертификати от БНБ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във