Банкеръ Daily

Финансов дневник

Общинска банка стана лихтенщайнска

Сделката за  продажбата на дела на Столичния общински съвет в Общинска банка приключи почти  в рекордни срокове. Лихтенщайнският фонд "Новито Опортюнитис" вече е превел в полза на Столичната община 46 млн. лв. - цената, която договори  Столичният  общински съвет, за  да продаде 67.65% от акциите в банката. Акционерният  пакет вече е прехвърлен в полза на "Новито Опортюнитис, " което  е отразено и в Централния депозитар. Оттук нататък Столичната общинска агенция за приватизация ще има ангажимента да осъществява следприватизационен контрол за това, дали новият собственик коректно изпълнява ангажиментите, които е поел при сключване на сделката. Сред тях са: в продължение на пет години да не променя седалището и предмета на дейност на банката и да не допуска обявяването й в несъстоятелност и в ликвидация. Ще е задължен  и да изпълнява заявения по време на преговорите тригодишен бизнес план.

Скоростта, с която бе извършена продажбата на 67.65% от капитала на Общинска банка, наистина чупи всички рекорди за подобни сделки. Ще припомним, че в края на декември 2017-а СОС одобри доклада на столичната общинска Агенция за приватизация, посветен на  избора на кандидат-купувач на  цитирания дял (67.65%) от акциите на кредитната институция. В средата на януари 2018-а БНБ одобри  за тази цел  кандидатурата на лихтенщайнския фонд "Новито Опортюнитис" като му даде съответното разрешение. Вестник "БАНКЕРЪ" подробно описа тези стъпки и ще продължава да напомня за всички важни детайли около въпросното  разрешение.

В началото на седмицата - на 29 януари, надзорният съвет на банката гласува  и номинациите на четиримата нови изпълнителни директори на Общинска банка, внесе ги и за одобрение в БНБ. Това са Ангел Геков, Борислав Чиликов, Петър Джелепов и Владимир Котларски.

Ангел Геков е добре познат на банковата общност. Работи на ръководни постове в банковата система от 1995 година. Бил е изпълнителен директор на Общинска банка и на Българска банка за развитие. 

Борислав Чиликов е бил изпълнителен директор на Централна кооперативна банка, след което става регионален мениджър на СИБАНК, а тя в момента е в процес на консолидация с ОББ.

Петър Джелепов започва кариерата си в "Райфайзенбанк (България)", преминава през СИБАНК, след което дълго време работи като регионален мениджър в управление "Клонова мрежа" на ОББ.

Владимир Котларски прави банкова кариера като служител на Първа инвестиционна банка. От системата ДАКСИ става ясно, че е в мениджмънта на три дружества със специална инвестиционна цел.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във