Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ОБЩИНСКА БАНКА ИСКА ТБ СЛАВЯНИ ЗА 70 ХИЛЯДИ ЛЕВА

Общинска банка предлага да придобие активите на ТБ Славяни, която бе затворена от БНБ през септември 1996 г. и в началото на 1997-а бе обявена в несъстоятелност. Офертата на Общинска банка е да разпредели между кредиторите на ТБ Славяни 70 хил. лв. - сумата, на която са оценени активите на фалиралата кредитна институция. Предложението за покупка е от началото на август 2004 г. и е внесено в Софийския градски съд, който след приключването на ваканцията ще го препрати за становище в БНБ. Ако там няма възражения, съдът ще одобри сделката и Общинска банка ще купи активите на ТБ Славяни. Друг е въпросът на какво точно тя ще стане собственик, тъй като единственото богатство на ТБ Славяни са вземанията й от няколко фирми, които на свой ред нямат собственост и пари в сметките си. Но съществуващата практика в България показва, че подобни сделки се извършват не с цел да се извлече печалба от продажбата на активите на фалиралите банки, а с други намерения. Например да се използва като средство за уреждане на различни задължения между клиентите на банката купувач и акционерите или длъжниците на фалиралата институция.Във всеки случай както при покупката на ТБ Славяни, така и при офертата за придобиване на фалиралата Балканска универсална банка от Токуда банк няма видими бизнес мотиви. Явно тези сделки са част от други по-големи операции, които са планирани от шефовете на Общинска банка и Токуда банк. Какви са те, засега не се съобщава. Едно нещо обаче е факт. И то е, че най-доволен от сделките е Фондът за гарантиране на влоговете, който надзирава управлението на активите на фалиралите кредитни институции. За него ще бъде голямо облекчение, ако се отърве от контрола върху събирането на вземания на фалирали банки. Ако сделките за ТБ Славяни и БУБ бъдат доведени до успешен край, под опеката на фонда ще остане само КАПИТАЛБАНК. Отново Общинска банка е кандидат за покупката й. Само че там преговорите ще са по сложни, защото от фалиралата КАПИТАЛБАНК има какво да се вземе. Тя разполага със собствена сграда, която бе построена преди две години. Офисът се намира на ул. Врабча в центъра на София и разделя сградите, в които се намират помещенията на централата на самата Общинска банка. Затова и кметската кредитна институция проявява сериозен интерес към покупката на КАПИТАЛБАНК. Въпросът е каква цена е готова да плати за нейните активи. До момента шефовете на Фонда за гарантиране на влоговете и на Общинска банка отказват да коментират конкретни суми по сделката. Известно е единствено, че има правни неясноти около вземанията и задълженията и имота на фалиралата кредитна институция. По тази причина шефовете на Общинска банка са поискали експертите им да направят пълен анализ на правното състояние на активите на КАПИТАЛБАНК. Едва след като той е готов, кметската кредитна институция ще реши дали да направи оферта за придобиването и на тази фалирала банка. Ако успее да закупи и нея, от всичките 21 кредитни институции, които бяха обявени затворени от БНБ и обявени в несъстоятелност в периода май 1996 - февруари 2000 г., няма да остане и помен във фирмените регистри. Активите на някои от тях като АГРОБИЗНЕСБАНК, ТСБАНК, Бизнес Банк, ЕЛИТБАНК и Частна земеделска и инвестиционна банка бяха прехвърлени в полза на Агенцията за държавни вземания, която представляваше най-големият им кредитор - държавата. Други - като Първа частна банка, Стопанска банка, МИНЕРАЛБАНК и БЗК, бяха изкупени от частни дружества и действащи кредитни институции. В началото на 2003-а в процедура по несъстоятелност останаха само ТБ Славяни, Балканска универсална банка и КАПИТАЛБАНК, но сега и на тяхното съществуване му се вижда краят.

Facebook logo
Бъдете с нас и във