Банкеръ Daily

Финансов дневник

Обезщетение за безработица ще се получава по-трудно

Парламентът прие на второ четене бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2018 година.

Планираните приходи са 11,067 млрд. лв., разходите са също 11,067 млрд. лева. От осигурителни вноски се очакват 6,517 млрд. лева, от неданъчни приходи – 55,6 млн. лв., от глоби, санкции и наказателни лихви – 22,6 млн. лв., а от други приходи 26,2 млн. лева. Допълнителните трансфери от държавния бюджет за покриване на недостига от средства са 4,186 млрд. лева. 

Разходите за пенсии ще са 9,455 млрд. лева. За социални помощи и обезщетения се предвиждат 1,490 млрд. лева. Близо 114 млн. лв. ще са за програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта. 

Определя се минимален месечен осигурителен доход на самоосигуряващите се лица от 510 лева. Запазва се размерът на максималния осигурителен доход за всички осигурени лица – 2 600 лева. Депутатите определиха, че минималният  месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители става 350 лева през 2018 година. Първоначалното предложение беше за увеличение на този доход до 480 лева.

Със законопроекта се правят и промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), с които се променят изискванията за право на парично обезщетение за безработица. Право на обезщетение ще имат лицата, работили 12 месеца през последната година и половина, а не 9 месеца, какъвто беше досегашният ред. 

Минималното обезщетение за безработица се увеличава от 7,2 лева на 9 лева и се въвежда максимална граница на същото обезщетение от 74,29 лева. 

А обезщетението за отглеждане на дете от 1 до 2 години се увеличава от 340 до 380 лева. 

 


 

Facebook logo
Бъдете с нас и във