Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ОББ СЪЗДАВА ДВЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА

Обединена българска банка е изпратила до Комисията по финансов надзор и до БНБ молби да й бъде разрешено участие в учредяването на две застрахователни компании - ОББ Дженеръл Иншурънс и ОББ Лайф Иншурънс. Основният собственик на ОББ, притежаващ 89% от акциите й, е Национална банка на Гърция, а нейната българска дъщерна институция иска да придобие 50% от капитала на двете новосъздаващи се фирми. Собственик на другите 50% ще е гръцкият застраховател Етники Иншурънс къмпани, чийто основен акционер отново е Национална банка на ГърцияОББ Дженеръл Иншурънс ще е с акционерен капитал 5.5 млн. лв. и една от задачите му е да застрахова жилища и имоти срещу природни бедствия. Те и сега са задължителни при отпускането на ипотечни заеми от ОББ за граждани, но клиентите й не плащат за тази услуга. Застраховката защитава банката от опасността да остане без обезпечение, ако заложеното в нейна полза жилище бъде повредено или унищожено от земетресение или пожар. Същото правило важи и за застраховките Живот, които банката сключва от името на всички граждани, на които отпуска потребителски и жилищни кредити. Тази услуга ще бъде възложена на компанията ОББ Лайф Иншурънс Къмпани, чийто учредителен капитал ще е малко над 2 млн. лева.Идеята ОББ да създаде собствени застрахователни фирми бе обявена още в началото на 2003-а от вицепрезидента на Национална банка на Гърция и заместник-председател на съвета на директорите на българската кредитна институция Апостолос Тамвакакис. Общият размер на потребителските и ипотечните кредити, които банката бе отпуснала в началото на 2003-а, бе 115 млн. лв., а до средата на годината той надхвърли 200 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във