Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ОББ със 17.03 млн. лв. печалба за 2013 г.

Нетна печалба от 17.03 млн. лв. за 2013 г. регистрира Обединена българска банка. В понеделник, 28 юли, на редовното годишно събрание на акционерите на банката е предложено тази печалба, заедно с наличната неразпределена печалба от минали години, която е 886 018 лв., да бъде разпределена във фонд "Резервен".


Дивиденти няма да бъдат изплащани и тази година. Това е желанието на мажоритарния акционер - Националната банка на Гърция, и е въпрос на принципно поведение през целия кризисен период, коментираха представители на банката. В резултат на това показателите й вече се връщат на предкризисните си нива.


Да припомним, че на годишното общо събрание на акционерите на Обединена българска банка миналата година беше отчетена загуба от 4.7 млн. лв. и бе решено тя да бъде покрита със средства от нейния фонд "Резервен". В него бе прехвърлена и наличната неразпределена печалба от предишни години, чийто размер беше 900.67 хил. лева.


На събранието в понеделник акционерите ще обсъдят доклад на съвета на директорите за дейността на банката през 2013 г., ще гласуват и одитния комитет на ОББ, за дейността й през 2013 година. Точка трета в дневния ред е приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие "Делойт Одит" ООД за извършената проверка на годишния финансов отчет на банката за 2013 година. На акционерите ще бъде предложено да преизберат Анастасиос Лизос за член на съвета на директорите за срок от три години. Според друго проекторешение той няма да получава възнаграждение в качеството му на член на съвета на директорите на банката.


Предлага се Димитър Марков Бъзлянков да бъде преизбран за член и председател на Одитния комитет на ОББ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във