Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ОББ ЩЕ СМЯТА ЗУНКОВЕТЕ НА ЕВРОБАНК

Обединена българска банка ще представлява интересите на притежателите на облигации, емитирани от ЕВРОБАНК. Така решиха на общото си събрание на 20 август облигационерите. На 19 юли 2004-а всички облигации на ЕВРОБАНК с общ номинал 7 млн. лева бяха изкупени от ИНГ Банк, клон София. Засега не се е чуло тези книжа да са препродавани.Дълговите ценни книжа на ЕВРОБАНК са с петгодишен срок на погасяване и предлагат годишна лихва от 6.375 процента. Емисията е по-различна от всички пускани до момента на пазара, защото облигациите са първите в България, които са гарантирани с притежавани от ЕВРОБАНК държавни дългосрочни ценни книжа, емитирани по Закона за уреждане на необслужваните кредити (ЗУНК). Юри Станчев, директор Капиталови пазари и член на управителния съвет на ЕВРОБАНК, обясни за БАНКЕРЪ, че общият размер на ЗУНК-овете, които е заделила банката за обезпечение, е с 1.1 пъти (110%) повече от стойността на емитираните от нея облигации. Тъй като ЗУНК-овете се търгуват на международните пазари и цената им се променя всеки ден, трябва да има институция, която постоянно да следи дали е спазено съотношението на покритие от 110% и да информира за това собствениците на облигации на ЕВРОБАНК. Това ще е една от задачите на ОББ. Освен това тя ще трябва да следи и за финансовото състояние на ЕВРОБАНК и всеки шест месеца да предоставя информация за него на собствениците на дългови ценни книжа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във